hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Úradná tabuľa - všetky oznamy

OU-BB-OSZP3-2024/027258

23.05.2024 Konanie vo veci vydania súhlasu na organizovanie verejného športového podujatia s použitím hudby mimo uzatvorených stavieb ,, Telekom Night Run Donovaly" v zmysle § 13 ods. 2 písm. k, n) zákona č. 543/2002 Z.z. pre žiadateľa BE COOL s.r.o. Predmetné podujatie sa má uskutočniť 27.07.2024 v k.ú. Donovaly so štartom na centrálnom parkovisku.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, OSZP3, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, alebo na mailovú adresu ivan.zmoray@minv.sk v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

OU-BB-OSZP1-2024/027142

22.05.2024 Vydanie súhlasu

ou-bb-oszp1-2024/027156-si

22.05.2024 žiadosť o vydanie výnimky podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. k realizácii archeologického výskumu na vedecké a dokumentačné účely na lokalite Dudince - Kúpeľná, priestor medzi letným kinom a rímskymi kúpeľmi, okres Krupina.

OU-ZA-OSZP1-2024/039674/Skv

22.05.2024 Žiadosť o súhlas v zmysle zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

11499/2024-6.3

21.05.2024 Žiadosť o povolenie výnimky z územnej a druhovej ochrany

11490/2024-6.3

21.05.2024 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

OU-BB-OSZP1-2024/027020

21.05.2024 žiadosť o vydanie súhlasu

OU-ZA-OSZP1-2024/038693/Buk

21.05.2024 Žiadosť o povolenie výnimky v súvislosti s organizovaním podujatia "Horská časovka Podsuchá - Smrekovica"

Žiadateľ: Malinô SkiAlp Team, nová 648/104, 034 01 Ružomberok

ou-bb-oszp1-2024-026577-si

17.05.2024 žiadosť o udelenie potrebných výnimiek a súhlasom na organizovanie športového podujatia Triathlon Attack v okoli hotela Srdiečko.

11408/2024-6.3

17.05.2024 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

Skúška na overenie odbornej spôsobilosti na získanie osvedčenia na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami

07.05.2024 Ministerstvo životného prostredia SR v zmysle § 56a ods. 2 oznamuje, že skúška odbornej spôsobilosti na získanie osvedčenia na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami sa budekonať dňa 15.11.2024. Termín prihlasovania na skúšku je do 15.07.2024.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]