hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Verejnosť sa môže zapojiť do osvetovej kampane o znečistení ovzdušia „S vrtuľkou na cestách“

ilustračný obrázok

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, ktorý koordinuje Ministerstvo životného prostredia SR, vyhlásil 19. 6. 2023 svoju prvú fotosúťaž. Výzvou je vyrobiť si papierovú vrtuľku a zachytiť na fotografii momenty súvisiace s ovzduším. Súťaž organizuje Slovenská agentúra životného prostredia a je určená pre širokú verejnosť bez rozdielu veku. Hlavným cieľom je podporiť šetrnejšie spôsoby cestovania a pomocou fotografie poukázať na to, čo ovplyvňuje kvalitu ovzdušia.

Doprava má významný vplyv na kvalitu ovzdušia, keďže je jedným z hlavných zdrojov znečisťujúcich látok, ktoré môžu negatívne vplývať na zdravie obyvateľov. Zámerom vyhlásenej súťaže je počas letného obdobia zozbierať množstvo fotografií z rôznych prázdninových destinácií a poukázať na pozitívne a negatívne javy, ktoré súvisia s ovzduším.

V pozitívnom zmysle to môže byť napríklad cyklobus plný turistov, pešia turistika či zeleň v mestách. V negatívnom zmysle to môže byť napríklad auto na voľnobeh v pešej zóne, zastávka autobusu bez zastrešenia alebo autá parkujúce na chodníkoch. Snahou súťaže je tiež zistiť, aký dopravný prostriedok si volia obyvatelia, ak preferujú aktívny oddych.

Ako sa môže verejnosť zapojiť?
1. Vyrobiť vrtuľku podľa inštrukcií.
2. Odfotiť vrtuľku na prázdninách a zachytiť moment, ktorý súvisí s čistotou ovzdušia.
3. Zaregistrovať fotografiu vyplnením formulára v záložke Aktuality/ Fotosúťaž.

Hodnotenie fotografií bude prebiehať v dvoch formách a to verejným hlasovaním na webovej stránke dnesdycham.populair.sk a odbornou porotou. Výsledky súťaže budú zverejnené na dnesdycham.populair.sk a na sociálnej sieti Populair-u vo štvrtok 7. 9. 2023 na Svetový deň čistého ovzdušia. Výhercovia môžu získať zaujímavé ceny – rodinné vstupy do múzeí, do ZOO, propagačné materiály.

Termín pre registráciu fotografií: 19. 6. – 15. 8. 2023.
Termín pre hlasovanie na dnesdycham.populair.sk: 16. 8. – 31. 8. 2023.

Všetky informácie o súťaži: https://dnesdycham.populair.sk/aktualita/fotosutaz-s-vrtulkou-na-cestach
Štatút súťaže: https://dnesdycham.populair.sk/public/pdf/Statut-sutaze_S-vrtulkou-na-cestach.pdf
Návod na vrtuľku: https://populair.sk/web-documents/961/vrtulka-s-navodom-a5-final.pdf
Video návod na vrtuľku: https://www.youtube.com/watch?v=1H0VNVSTe0Y

Registračný formulár: https://dnesdycham.populair.sk/foto-sutaz-2023