hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

December 2023

NZOO Bojnice bude počas vianočných sviatkov zatvorená z bezpečnostných dôvodov

24.12.2023 Bohatá nádielka snehu v Národnej zoologickej záhrade Bojnice, ktorá je rezortnou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR, spôsobila, že počas uplynulej noci spadlo 6 stromov pod tiažou mokrého snehu. Poškodené bolo oplotenie, ktoré opravujú zamestnanci NZOO Bojnice.

Legislatívnym prekážkam v odstraňovaní environmentálnych záťaží je koniec

22.12.2023 Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky dnes v skrátenom legislatívnom konaní podporili 79 hlasmi novelu zákona o environmentálnych záťažiach. Vynovená právna úprava z dielne Ministerstva životného prostredia SR si kladie za cieľ odstrániť problémy vyplývajúce z aplikačnej praxe, ktoré doteraz prakticky znemožňovali reálnu sanáciu environmentálnych záťaží, čím sa opätovne naštartuje ich vykonávanie.

Zelená modernizácia výroby v Duslo Šaľa je bližšie k realite

20.12.2023 Jednou zo spoločností, ktorá získala 58 miliónov eur z Modernizačného fondu na výrobu zeleného vodíka je Duslo a.s. Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba v tejto súvislosti navštívil závod v Šali a jeho predstaviteľom odovzdal zmluvy, ktoré umožnia reálne čerpať finančné prostriedky na zelenú transformáciu jedného z najväčších chemických podnikov na Slovensku.

Vláda súhlasí s dobudovaním cyklomosta Dobrohošť - Dunakiliti

20.12.2023 Súčasný zhotoviteľ mosta pre peších a cyklistov na spoločnej slovensko-maďarskej hranici medzi obcami Dobrohošť – Dunakiliti si neplní svoje zmluvné povinnosti. Ide pritom o medzinárodný projekt a jeho právny základ je daný medzivládnou dohodou Slovenskej republiky a Maďarska. Vláda SR v tejto súvislosti súhlasí s dobudovaním cyklomosta a s navýšením hodnoty projektu o 2,7 milióna eur. Materiál predložil na rokovanie vládneho kabinetu podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba.

Chránené vodohospodárske oblasti budú jednoznačne vymedzené

20.12.2023 Chránené oblasti prirodzenej akumulácie vôd, inak nazývané aj chránené vodohospodárske oblasti (CHVO), budú jednoznačne polohovo vymedzené. Rozhodli o tom členovia vládneho kabinetu na dnešnom rokovaní vlády. Doterajšia právna úprava pochádza ešte z čias socializmu.

Taraba na Rade ministrov EÚ: Budujme zelenšiu Európu, ale neničme si naše hospodárstvo

18.12.2023 Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba sa dnes prvýkrát od nástupu do funkcie zúčastnil zasadnutia Rady ministrov EÚ pre životné prostredie v Bruseli. Nosnými témami rokovania bola podpora obehového hospodárstva a s ním súvisiace znižovanie odpadov z obalov a zvyšovanie používania recyklovaných plastov v obaloch, ako aj diskusia o monitorovaní kvality pôdy. Šéf envirorezortu absolvoval tiež bilaterálne rokovanie s eurokomisárom pre životné prostredie, oceány a rybolov Virginijusom Sinkevičiusom a preberal otázku manažmentu divých šeliem.

Vyhlásenie výzvy č. 1/2023

18.12.2023 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky informuje o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 20 bod 2, písm. c) zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zriadenie prevádzky na výrobu kvalitnej palivovej základne a výmene zastaraných spaľovacích zariadení na vykurovanie v oblastiach riadenia kvality ovzdušia v sume 3,15 mil. EUR.

Na envirorezorte pokračuje spolupráca pri výstavbe strategického závodu Volvo

15.12.2023 Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba prijal na pôde envirorezortu generálneho riaditeľa švédskej automobilky Volvo Car Košice Björna Helldéna, ako aj štátnu tajomníčku Ministerstva dopravy SR Denisu Žilákovú a štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR Kamila Šaška. Najvýznamnejšia investícia posledných rokov na Slovensku je v súčasnosti vo fáze posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Spolupráca Slovenska a Švajčiarska pri ochrane prírody a rozvoji turizmu

15.12.2023 Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba prijal na pôde ministerstva veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie Petra Nelsona. Témou bilaterálneho rokovania bolo prehĺbenie spolupráce v oblasti udržateľného turizmu a posilnenia biodiverzity v chránených územiach. Otvorili aj tému využívania obnoviteľných zdrojov energie.

Envirorezort vydal jubilejnú 30. správu o stave životného prostredia

14.12.2023 Ministerstvo životného prostredia SR publikovalo Správu o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2022. Stalo sa tak už po tridsiaty raz, čím si envirorezort splnil svoju povinnosť vyplývajúcu zo zákona o životnom prostredí. Každoročné vydávanie tejto správy už tri dekády výrazne prispieva k naplneniu práva občanov Slovenska na informácie o životnom prostredí, ktoré je garantované Ústavou Slovenskej republiky. Správa hodnotí dosiahnutý pokrok, ale poukazuje aj na nedostatky v rôznych environmentálnych oblastiach.

Taraba privítal na envirorezorte misiu Medzinárodného menového fondu

13.12.2023 Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba dnes prijal predstaviteľov Medzinárodného menového fondu (MMF). Témou pracovného stretnutia bolo plnenie klimatických cieľov, podpora zavádzania nízkoemisných zdrojov energie a dekarbonizácia priemyslu.

Klimatická konferencia v Dubaji je na konci. Podpredseda vlády Taraba rokoval s poprednými lídrami EÚ

13.12.2023 Strojnásobiť svetové kapacity obnoviteľných zdrojov energie, zdvojnásobiť mieru zvyšovania energetickej účinnosti do roku 2030, ale tiež zvýšiť úsilie pri napĺňaní cieľov Parížskej klimatickej dohody. Rovnako tak aj urýchliť prechod od fosílnych palív v tomto desaťročí a nastaviť cestu k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality v roku 2050. To sú najdôležitejšie závery z klimatickej konferencie v Dubaji. Slovenskú delegáciu na ministerskom segmente viedol podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba. Šéf envirorezortu podporil tiež iniciatívu strojnásobiť kapacity energie vyrábanej v jadrových elektrárňach, absolvoval tiež sériu bilaterálnych rokovaní s poprednými predstaviteľmi európskych inštitúcií, ako aj predstaviteľmi členských štátov EÚ či Afriky. Témou rokovaní bola dekarbonizácia priemyslu, podpora zavádzania nízkouhlíkových technológií, ale tiež regulácia veľkých šeliem v iných štátoch EÚ či praktické skúsenosti s riadením národných parkov.

Prevádzkovanie malých čistiarní odpadových vôd bude jednoduchšie

12.12.2023 Ministerstvo životného prostredia SR pod vedením podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu začína uskutočňovať prvé legislatívne zmeny. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky v skrátenom legislatívnom konaní schválili ústavnou väčšinou novelu zákona o vodách a s ním súvisiace pozmeňujúce návrhy. Cieľom novej legislatívy je uľahčiť život vlastníkom malých čistiarní odpadových vôd. Touto zmenou bude predĺžená lehota na zosúladenie povolenia na osobitné užívanie vôd na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd alebo do podzemných vôd do 31. decembra 2032. Novelu zákona podporilo svojím hlasom 92 poslancov parlamentu.

Slovensko sa dohodlo s Rakúskom na využití jeho skúseností pri zonácii národných parkov

12.12.2023 Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba počas klimatickej konferencie COP28 v Dubaji absolvoval bilaterálne rokovanie s Leonore Gewesslerovou, spolkovou ministerkou pre ochranu klímy a životného prostredia Rakúskej republiky. Nosnými témami rokovaní boli klimatické záväzky, využívanie jadrovej energie, skúsenosti s riadením národných parkov či podpora obehového hospodárstva.

Slovensko koordinuje svoj postoj v rámci V4

10.12.2023 Svetoví lídri sa stretávajú na klimatickej konferencii COP28 v Dubaji v Spojených arabských emirátoch, ktorá sa koná od 30. novembra do 12. decembra 2023. Slovenskú delegáciu v rámci ministerského segmentu vedie podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba. Prvé pracovné rokovania absolvoval šéf slovenského envirorezortu s predstaviteľmi Českej republiky, Maďarska a Poľska.

Envirorezort podporil nové osvetlenia a zelené projekty samospráv za takmer 13 miliónov eur

08.12.2023 Ministerstvo životného prostredia SR pokračuje v intenzívnejšej finančnej podpore zelených projektov miest a obcí z Environmentálneho fondu. Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba rozhodol o podpore ďalších 18 projektov samospráv za vyše 12,6 milióna eur, ktoré pomôžu mestám a obciam skvalitniť život ľudí na vidieku. Rovnako tak zlepšia ochranu a starostlivosť o životné prostredie a podporia udržateľný rozvoj samospráv.

Slovensko úspešne absolvovalo hodnotenie pokroku v plnení svojich klimatických záväzkov

08.12.2023 Na svetovej klimatickej konferencii COP28 v Dubaji sa úspešne zavŕšil proces multilaterálneho hodnotenia Piatej dvojročnej správy Slovenska o plnení záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohôd. Súhrnnú správu o dosiahnutom pokroku predložili experti zo slovenskej delegácie, ku ktorým sa v piatok pripojí podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba.

V Jelšave budú dýchať čistejší vzduch

06.12.2023 Vládny kabinet odsúhlasil opatrenia, ktoré pomôžu zlepšiť smogovú situáciu v Jelšave a predísť možným negatívnym finančným dopadom na štátny rozpočet v budúcnosti. Zároveň zlepšia zdravie a komfort obyvateľov v danej lokalite. Návrh riešenia havarijného stavu kvality ovzdušia v meste Jelšava, ako iniciatívny materiál, predložil na rokovanie vlády podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba. Realizácia opatrení si vyžiada viac ako tri milióny eur.

Do štátnej kasy putuje sto miliónov eur od vodohospodárov

06.12.2023 Vládny kabinet dnes schválil uznesenie, ktoré rozdelí časť zisku po zdanení za rok 2022 štátneho podniku Vodohospodárska výstavba. 100 miliónov 200 tisíc eur bude predstavovať osobitný odvod podniku do príjmov štátneho rozpočtu. Ďalšie 3 milióny eur pôjdu na efektívnejšie činnosti verejnej správy pre Ministerstvo životného prostredia SR. Materiál predložil na rokovanie vlády podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba.

Ministerstvo rozdalo ďalších 20 miliónov eur z Environmentálneho fondu

05.12.2023 Finančná podpora poskytovaná samosprávam prostredníctvom Environmentálneho fondu bude intenzívnejšia. Rovnako otvorene a odborne sa budú hľadať systémové riešenia manažmentu veľkých šeliem na Slovensku. Do procesov zonácie musia byť zapojení miestni obyvatelia, samosprávy a ďalší kľúčoví aktéri z daných regiónov. To sú plány zeleného rezortu na najbližšie obdobie, ktoré predstavil podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba.

Taraba vyzval šéfa SIŽP Jenča, aby odstúpil z funkcie pre nezákonné konanie

04.12.2023 Podľa medializovaných informácií Mestský súd v Košiciach rozhodol, že Slovenská inšpekcia životného prostredia vedená Jánom Jenčom nezákonne odvolala z funkcie riaditeľku Inšpektorátu životného prostredia Košice pre kauzu odkaliska Poša. Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba vyzval generálneho riaditeľa Slovenskej inšpekcie životného prostredia, aby sa vzdal svojej funkcie.

Envirorezort zverejnil vyzvanie na predloženie národného projektu Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie

01.12.2023 Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, dňa 1. decembra 2023 vyhlásilo vyzvanie na predloženie národného projektu Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie.

Envirorezort je partnerom medzinárodného projektu podporujúceho udržateľné využívanie ekosystémov

01.12.2023 Ministerstvo životného prostredia SR je jednou z 50 partnerských organizácií v rámci medzinárodného projektu SELINA. Víziou projektu je zabezpečiť poradenstvo pre rozhodovanie založené na dôkazoch podporujúcich ochranu, obnovu a udržateľné využívanie životného prostredia. Na jej naplnení budú spolupracovať experti z rôznych odborných organizácií z 27 členských štátov Európskej únie, Nórskeho kráľovstva, Švajčiarskej konfederácie, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a Izraela, nastavením nových štandardov spolupráce na propagovanie ekosystémových služieb, zachovanie biodiverzity a zlepšovanie stavu ekosystémov.

Mimoriadna výzva Obnov dom je spustená

01.12.2023 Majitelia rodinných domov zasiahnutých zemetrasením a krupobitím môžu od piatku 1. decembra 2023 požiadať o finančný príspevok na obnovu domu. Prijímanie žiadostí spustila Slovenská agentúra životného prostredia o 9:00. Žiadatelia sa nemusia obávať, že nestihnú vyplniť a odoslať potrebnú projektovú dokumentáciu. Mimoriadna výzva bude totiž otvorená do konca júla 2024. Finančná pomoc bude tiež masívnejšia ako sa pôvodne očakávalo. Vďaka dohode podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu a podpredsedu vlády pre Plán obnovy a odolnosti SR Petra Kmeca sa zvýšila alokácia výzvy z pôvodných 15 mil. eur na vyše 27 mil. eur.