hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Švajčiarsko podporí ochranu slovenských národných parkov sumou viac ako 23 miliónov eur

ilustračný obrázok

Slovenská republika a Švajčiarska konfederácia sa dohodli na finančnej podpore ochrany prírody a biodiverzity v chránených územiach. Na tento účel Švajčiarsko venuje príspevok vo výške 23,5 milióna eur. Financie pomôžu ochrane biodiverzity, rozvoju udržateľného turizmu a podpore ochrany ekosystémov v chránených územiach. Za Slovenskú republiku dohodu dnes slávnostne podpísalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) za účasti zástupcov Ministerstva životného prostredia SR (MŽP).

Reforma národných parkov, ktorou správy národných parkov získali samostatnosť a právnu subjektivitu, prinesie do regiónov ďalšie investície na podporu zamestnanosti v regiónoch, ale aj na rozvoj služieb v oblasti prírodného turizmu. Švajčiarsky program podporí plány rozvoja ochrany prírody, vzdelávania a turizmu.

Financie z Rámcovej dohody o implementácii druhého švajčiarskeho príspevku vybraným členským štátom Európskej únie na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci EÚ medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskou konfederáciou sa rozdelia na tri základné opatrenia.

Najvyššia časť spolupráce je určená na ochranu prírody a biodiverzity. Na podporu udržateľného cestovného ruchu a posilňovanie biodiverzity v chránených územiach je vyčlenených 23,5 mil. eur. Väčšina je určená pre správy národných parkov a o časť financií sa môžu uchádzať neziskové organizácie z oblasti ochrany prírody, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia.

Okrem programu ochrany biodiverzity, Švajčiarsko podporí sumou 15,6 mil. eur Švajčiarsko-slovenský program pre zdravie a zvyšovanie kvality a atraktivity základného a vyššieho odborného vzdelávania vo výške 6 mil. eur. Týmto príspevkom chce Švajčiarsko prejaviť solidaritu so snahami Európskej únie (EÚ) znížiť hospodárske a sociálne rozdiely v rámci EÚ a podporiť znižovanie ekonomických a sociálnych rozdielov nielen v rámci EÚ, ale aj na Slovensku.

Autor fotografie: Jaroslav Košťál