hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Rokovala rozšírená pracovná skupina pre manažment medveďa hnedého

ilustračný obrázok

Na ministerstve životného prostredia včera zasadala pracovná skupina pre manažment veľkých šeliem v Slovenskej republike, zameraná na manažment medveďa hnedého. Cieľom rokovania bolo dosiahnuť efektívnu a intenzívnu spoluprácu všetkých organizácií, ktoré spoločnými krokmi dokážu znížiť riziká stretu človeka a medveďa. Na stretnutí pracovnej skupiny tak boli zastúpení predstavitelia ministerstva životného prostredia, agrorezortu, obrany, samospráv, farmárov, včelárov, ochranárov, zásahových tímov, poľovníkov a ďalších aktérov.

„Ministerstvo životného prostredia považuje za nevyhnutné posilniť spoluprácu medzi všetkými dotknutými organizáciami a subjektami. Vďaka spoločnému úsiliu vieme posilniť akcieschopnosť pri riešení konkrétnych problémových jedincov. Zároveň sfunkčniť preventívne opatrenia, ktoré minimalizujú počet medveďov v mestách a obciach, či v ich blízkosti,“ vyhlásil Peter Maňka, generálny riaditeľ sekcie ochrany prírody a biodiverzity Ministerstva životného prostredia SR.

Na pracovnej skupine sa prezentovali detailné výsledky štúdie početnosti medveďov a predstavila sa činnosť rozšíreného zásahového tímu. Ministerstvo získalo cenné informácie a podnety zástupcov jednotlivých dotknutých aktérov, príklady z praxe a predbežné návrhy možných riešení.

Ďalšou diskutovanou témou bola otázka aktualizácie Programu starostlivosti o medveďa hnedého. Zástupcovia poľnohospodárov zdôraznili potrebu finančnej podpory pre preventívne opatrenia na ochranu poľnohospodárskych zvierat pred predátormi.

Rozšírenie pracovnej skupiny je jedným z krokov ministerstva životného prostredia pre zlepšenie spolupráce dotknutých subjektov. Cieľom je zefektívnenie opatrení vo vzťahu k manažmentu populácie medveďa hnedého, minimalizácia stretov s obyvateľmi a zníženie škôd na hospodárskych zvieratách.

Rezort pokračuje aj v ďalších zo súboru preventívnych opatrení, ktoré napomôžu systémovo riešiť výskyt medveďa hnedého v blízkosti obydlí. Prostredníctvom finančných prostriedkov z OPKŽP a Environmentálneho fondu podporuje viaceré preventívne opatrenia, vrátane nákupu, výstavby a zabezpečenia stojísk na komunálny odpad a kontajnerov pre obce, ako aj zaobstaranie elektrických ohradníkov, či iných foriem ohradenia alebo konštrukcií.

Okrem prevencie sa ministerstvo životného prostredia intenzívne venuje posilňovaniu akcieschopnosti zásahového tímu pri konkrétnych problémových jedincoch, pričom víta zlepšenie súčinnosti a spolupráce aj s obcami a miestnymi poľovnými združeniami. Podľa rezortu je nevyhnutné zvýšiť personálne kapacity, ktoré v krátkom reakčnom čase budú môcť zasiahnuť voči konkrétnym problémovým medveďom.