hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Tretia výzva envirorezortu z Programu Slovensko za takmer 187 miliónov eur je určená na sanáciu environmentálnych záťaží

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR dnes vyhlásilo ďalšiu výzvu na čerpanie finančných prostriedkov v rámci nového programového obdobia pre roky 2021 – 2027. V poradí tretia výzva envirorezortu z Programu Slovensko je zameraná na sanáciu území, ktoré boli v minulosti kontaminované predovšetkým priemyselnou, vojenskou, banskou, dopravnou či poľnohospodárskou činnosťou. Na tento účel je vo výzve alokovaných vyše 186 miliónov 666-tisíc eur.

Výzva je financovaná z prostriedkov Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu. Oprávneným miestom realizácie projektu je celé územie Slovenska. Sanovať sa budú tie environmentálne záťaže, pri ktorých zo zákona prechádza povinnosť sanácie na štát. Výsledkom sanačných prác je odstrániť, obmedziť, prípadne znížiť kontamináciu a s ňou súvisiace riziko pre zdravie človeka a životné prostredie.

Prioritou ministerstva je pokračovať v sanácii najrizikovejších lokalít, medzi ktoré patrí predovšetkým toxická skládka v bratislavskej Vrakuni, ale napríklad aj stará skládka odpadu v Starej Ľubovni, Giraltovciach či sklad pesticídov v Novej Dedine.

Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je dostupné na webovom sídle www.itms2014.skwww.eurofondy.gov.sk.

Envirorezort plánuje v blízkom čase vyhlásiť tiež výzvu zameranú na podrobný geologický prieskum a monitoring envirozáťaží, ako aj fázovanie projektov, ktoré sa nepodarilo dokončiť v rámci končiaceho Operačného programu Kvalita životného prostredia.

V informačnom systéme environmentálnych záťaží je evidovaných vyše 2-tisíc lokalít, z toho je potvrdených vyše 330. Štátny program sanácie environmentálnych záťaží na roky 2022 – 2027 odhaduje celkové finančné výdavky na riešenie envirozáťaží na 1,1 mld. eur, celkový objem potrebných finančných prostriedkov však bude násobne vyšší. Zdroje financovania, kryté predovšetkým z fondov EÚ, pokrývajú iba približne 1/5 uvedeného odhadu, cca 240 mil. eur. Štát a ďalšie vlády budú musieť v tejto súvislosti poskytnúť väčšiu finančnú pomoc pri odstraňovaní environmentálnych záťaží.