hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Sumček čierny ohrozuje prírodu v celej Európe

ilustračný obrázok

Európska komisia zaradila sumčeka čierneho na zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy celej EÚ. Invázna všežravá ryba je ale rovnako súčasťou národného zoznamu. Zaradenie jedného druhu na obidva zoznamy je však v rozpore s európskou legislatívou. Vládny kabinet preto dnes schválil nariadenie, ktorým sa aktualizuje a zosúladí zoznam nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky s obdobným zoznamom EÚ.

„Dôvodom vyradenia sumčeka čierneho z národného zoznamu nie je skutočnosť, že by nepredstavoval ohrozenie pre slovenskú prírodu. Práve naopak, je hrozbou pre prírodu v celej EÚ. Európsky zoznam je v tomto prípade nadradený a záväzný pre všetky štáty EÚ, teda aj vrátane Slovenska. Z toho dôvodu došlo k zosúladeniu slovenskej a európskej legislatívy,“ vysvetlil Milan Chrenko, minister životného prostredia.

Na európskom zozname sa v súčasnosti nachádza 88 druhov živočíchov a rastlín. Pre tieto druhy platia vo všetkých členských štátoch EÚ prísne obmedzenia. Je zakázané ich priniesť na územie Únie, držať, rozmnožovať, prepravovať do Únie, z Únie, ani v rámci nej, uvádzať na trh, používať, vymieňať, nechať rozmnožovať, chovať pestovať alebo uvoľniť do životného prostredia.

Sumček čierny ohrozuje predovšetkým druhy rýb, ktoré majú rovnaké potravné, priestorové i rozmnožovacie nároky. Taktiež je pôvodcom nových druhov parazitov a ochorení rýb. Známy je jeho vplyv na postupné ubúdanie a vymieranie blatniaka tmavého (Umbra krameri). Na našom území nemá spomedzi rýb prirodzeného predátora.

 

 

Zdroj fotografie: MO SRZ Štúrovo