hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Výzva envirorezortu z Programu Slovensko venovaná mapovaniu a monitoringu biotopov a druhov

ilustračný obrázok

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dnes vyhlásilo ďalšiu výzvu na čerpanie finančných prostriedkov v rámci nového programového obdobia pre roky 2021 – 2027 s názvom „Mapovanie a monitoring biotopov a druhov“.

Výzva je zameraná na mapovanie a monitoring biotopov a druhov európskeho významu za účelom pravidelného reportingu pre Európsku komisiu podľa vymedzených ustanovení smernice o biotopoch, smernice o ochrane vtáctva a zákona o ochrane prírody a krajiny a mapovanie a monitoring biotopov a druhov národného významu. Ide najmä o kontinuálny monitoring biotopov a druhov v súlade s povinnosťami Slovenskej republiky voči Európskej komisii.

Oprávneným subjektom je štátna rozpočtová a štátna príspevková organizácia zriadená, resp. v zriaďovateľskej pôsobnosti MŽP SR s pôsobnosťou v oblasti ochrany prírody.

Výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve je 18 mil. EUR financovaných z prostriedkov Kohézneho fondu. Oprávneným miestom realizácie projektu je celé územie Slovenska.

Úplné znenie výzvy na prípravu a predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je dostupné na webovom sídle www.itms2014.skwww.eurofondy.gov.sk.