hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Taraba prichádza s prvými legislatívnymi zmenami pri prevádzke malých čistiarní odpadových vôd

ilustračný obrázok

Vládny kabinet dnes schválil novelu zákona o vodách. Právnu úpravu, ktorá uľahčí život vlastníkom malých čistiarní odpadových vôd, predložil na rokovanie vlády podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba.

Predchádzajúca vláda novelou vodného zákona stanovila nové povinnosti pre desiatky tisíc vlastníkov malých čistiarní odpadových vôd (do 50 ekvivalentných obyvateľov), ktoré však neboli v praxi vykonateľné. Dnes schválená novela predĺži lehotu pre vlastníkov malých ČOV, ktorým vyplýva povinnosť zo zákona požiadať orgán štátnej vodnej správy o zosúladenie povolenia na osobitné užívanie vôd na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd alebo do podzemných vôd, a to až do 31. decembra 2028.

Ak by sa lehota nepredĺžila, znamenalo by to nemožnosť prevádzkovania tých čistiarní odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov, ktoré majú právoplatné povolenia vydané na 6 alebo 10 rokov. Právna úprava nadobudne účinnosť po schválení parlamentom v skrátenom legislatívnom konaní31. decembra 2023.