hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Taraba navýšil pomoc samosprávam postihnutým zemetrasením a krupobitím až na 27 miliónov eur

ilustračný obrázok

Vyššia intenzita pomoci, lepšia dostupnosť a menej administratívy. Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba spoločne s podpredsedom vlády pre Plán obnovy a odolnosti SR Petrom Kmecom predstavil starostom obcí a miest podmienky mimoriadnej výzvy z programu Obnov dom, za ktorých bude možné získať finančný príspevok od 1. decembra 2023, a to až do výšky 22 800 eur s DPH.

Dnes som ubezpečil zástupcov samospráv, že pomoc, ktorú sme prisľúbili majiteľom viac než tisícky rodinných domov poškodených po krupobití v okresoch Michalovce a Sobrance a po zemetrasení v Prešovskom kraji, aj doručíme. Celková hodnota výzvy dosahuje až 27 miliónov eur. A čo je dôležité, táto pomoc bude adresná, rýchla a jednoduchšia, dokázali sme urobiť to, čo iné vlády tvrdili, že sa nedá,“ zdôraznil podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba.

Mimoriadna výzva č. 5 počíta s intenzitou pomoci až 95 % z celkových oprávnených nákladov projektu. Finančný príspevok na jednu žiadosť môže dosiahnuť až 22 800 eur. Novinkou, ktorá uľahčí majiteľom obnovu ich domov, je vyplatenie zálohy do výšky 7 000 eur.

Čo je však dôležité, finančná pomoc bude masívnejšia ako sa pôvodne očakávalo. Vďaka dohode Tarabu a Kmeca sa zvýšila alokácia výzvy z pôvodných 15 mil. eur na vyše 27 mil. eur. „Som veľmi rád, že sa nám podarilo vyčleniť vyššiu finančnú pomoc na podporu miest postihnutých živelnými pohromami a zároveň dodržať míľniky a ciele plánu obnovy a dbať na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov,“dodal podpredseda vlády pre Plán obnovy a odolnosti Peter Kmec.
Výzva prináša ďalšie zjednodušenia. Napríklad minimálna požadovaná úspora primárnej energie, ktorá musí byť obnovou rodinného domu dosiahnutá, bude na úrovni 25 %. V predchádzajúcich výzvach musela byť vyššia ako 30 %.

Oprávnenými výdavkami budú do určitej miery tiež náklady na opravu poškodených stien po zemetrasení. Pre domy poškodené krupobitím a zemetrasením bude umožnená výmena strešnej krytiny aj v prípade, že strecha bola poškodená, no nejedná sa o teplovýmennú plochu s azbestovou krytinou. Na získanie príspevku bude nutné potvrdenie obce o poškodení domu. Slovenská agentúra životného prostredia bude potvrdenie získavať priamo od obcí.

K žiadosti nebude potrebný energetický certifikát budovy (ECB) alebo projektové energetické hodnotenie domu (PEH). Tieto dokumenty, spolu s ECB po obnove, bude stačiť predložiť po ukončení obnovy spolu s koncovou žiadosťou o platbu – teda do 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti zmluvy. SAŽP však odporúča, aby si tieto dokumenty majitelia domov zaobstarali čo najskôr, keďže aj vďaka nim bude žiadateľ vedieť, akými úpravami svojho domu dosiahne potrebnú úsporu.

Podávanie žiadostí sa spustí 1. decembra 2023. A to nielen elektronicky, prostredníctvom e-schránky SAŽP, ale aj v listinnej podobe na adresu SAŽP. S vypĺňaním žiadostí pomôžu aj vyškolení pracovníci obecných a mestských úradov. Žiadosť bude možné doručiť tiež osobne do niektorých z regionálnych kancelárií v Prešove alebo Košiciach. Všetky dokumenty ako príručka pre žiadateľa, vzorová žiadosť, ale aj ďalšie náležitosti výzvy sú zverejnené na www.obnovdom.sk.