hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Splnomocnencom vlády pre hraničné vody sa stal Vladimír Novák

ilustračný obrázok

Staronovým splnomocnencom vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách so susednými štátmi bude Vladimír Novák. Vo funkcii vystrieda Romana Havlíčka. V stredu o tom rozhodol vládny kabinet na návrh podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu.

Splnomocnenec vlády bude presadzovať záujmy Slovenska v oblasti vodného hospodárstva, zahŕňajúce nielen udržateľné využívanie vôd, ale aj ochranu vodných zdrojov a celkovo ochranu životného prostredia. Tieto úlohy vyplývajú z jednotlivých medzivládnych dohôd o spolupráci na hraničných vodách s Českom, Poľskom, Ukrajinou a Maďarskom, ako aj z medzištátnej zmluvy s Rakúskom. Rovnako sú v súlade s ďalšími medzinárodnými záväzkami a národnými záujmami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Jednou z prvých aktivít nového splnomocnenca bude počas decembra zabezpečiť XVIII. zasadnutie Slovensko-ukrajinskej komisie pre hraničné vody. Medzi priority bude patriť tiež rozvoj spolupráce Slovenska a Maďarska na hraničných vodách v oblasti ochrany kvality vôd, hydrológie, ale aj využívania výroby energie z vody či zabezpečovania požadovaných parametrov plavebnej dráhy na Dunaji.

Vladimír Novák vyštudoval hydrotechniku na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Je dlhoročným odborníkom na vodné hospodárstvo, na ministerstve pôdohospodárstva a následne životného prostredia pôsobí s prestávkou, od roku 2000, cca 18 rokov. Vystriedal viacero manažérskych pozícií, je členom rôznych expertných skupín. Zastupuje napr. rezort životného prostredia v Dunajskej komisii, ale pôsobí aj ako člen slovenskej delegácie Slovensko-maďarskej hraničnej komisie.

Rovnako bol odborným gestorom expertnej skupiny Dunaj pre tvorbu Koncepcie vodnej politiky do roku 2030. V rokoch 2015 až 2020 pôsobil ako splnomocnenec vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách. V súčasnosti je poverený riadením sekcie vôd ministerstva životného prostredia. Disponuje tiež bezpečnostnou previerkou NBÚ.