hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Splnomocnencom vlády pre Gabčíkovo sa stal Andrej Kasana

ilustračný obrázok

Vládny kabinet dnes vymenoval Andreja Kasanu do funkcie splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros. Návrh na vymenovanie splnomocnenca predložil na rokovanie vlády podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba. Vymenovanie splnomocnenca je dôležité aj z pohľadu modernizácie Vodného diela Gabčíkovo.

Úlohou splnomocnenca bude pokračovať v rokovaniach s delegáciou vlády Maďarska o realizácii Rozsudku Medzinárodného súdneho dvora v Haagu vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros z 25. septembra 1997. Rovnako tak bude viesť rokovania pri zabezpečení Dohody o niektorých dočasných technických opatreniach a prietokoch do Dunaja a Mošonského ramena Dunaja z 19. apríla 1995.

Andrej Kasana je od roku 1998 zamestnancom štátneho podniku Vodohospodárska výstavba, v súčasnosti je poverený jeho riadením. Počas 25 ročnej praxe v štátnom podniku pracoval na viacerých riadiacich pozíciách. Od roku 2016 je vo funkcii riaditeľa technicko-bezpečnostného dohľadu.

Andrej Kasana vyštudoval geotechniku na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity. Vysokoškolské štúdium 2. stupňa (Ing.) absolvoval v odbore vodné stavby a vodné hospodárstvo a 3. stupňa v odbore vodohospodárske inžinierstvo.

Nový splnomocnenec vlády disponuje viacerými odbornými spôsobilosťami – napríklad pre výkon technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami I. až IV. kategórie, statiku stavieb – geotechniku, nedeštruktívnu defektoskopiu pre metódy vizuálneho, ultrazvukového, magnetického či kapilárneho testovania. Andrej Kasana je držiteľom diamantovej plakety prof. Janského za bezpríspevkové darcovstvo krvi.