hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Tatranský národný park a Národný park Veľká Fatra spoznali nových riaditeľov

ilustračný obrázok

Správa Tatranského národného parku (TANAP) a Správa Národného parku Veľká Fatra majú nových riaditeľov. Pavla Majka po dovolaní z funkcie nahradí vo vedení TANAP-u Peter Olexa, novým riaditeľom Správy Národného parku Veľká Fatra bude Roman Fajth. Menovacie dekréty dnes novým riaditeľom národných parkov osobne odovzdal štátny tajomník envirorezortu Filip Kuffa. Noví šéfovia povedú správy národných parkov do ukončenia riadneho výberového konania.

Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Filip Kuffa očakáva od personálnych výmen zlepšenie komunikácie s predstaviteľmi neštátneho sektora pôsobiacimi na území národných parkov. "Dočasne sme do funkcii riaditeľov menovali ľudí, ktorí pôsobia mimo štruktúr štátnych podnikov. Pri vykonávaní reforiem sme totiž vnímali aj negatívny postoj zo strany dotknutých samospráv a ľudí žijúcich v národných parkoch k ich zonácii. Stavili sme preto na ľudí, ktorí budú schopní komunikovať skrz celým spektrom záujmových skupín pôsobiacich v území“, uviedol Kuffa. Doplnil, že Tatranský národný park dokáže spomedzi všetkých slovenských chránených území najrýchlejšie dosiahnuť kritériá Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN) zodpovedajúce národnému parku.

Ako jeden z najväčších problémov vníma Kuffa mechanizmus financovania národných parkov, ktorý je závislý na príjmoch z Environmentálneho fondu. Bez týchto mechanizmov nastavených bývalou vládou by však národné parky nedokázali samostatne prežiť napriek tomu, že majú obrovský priestor, aby si finančné prostriedky zabezpečovali vlastnou činnosťou. Aj preto chce envirorezort pod vedením podpredsedu vlády Tomáša Tarabu v budúcnosti vytvoriť prírodné parky, ktoré neznížia štandardy ochrany prírody, zároveň však budú rešpektovať hospodársku činnosť človeka.

Peter Olexa, nový šéf Správy TANAP-u, vyštudoval Technickú univerzitu vo Zvolene. Doteraz pôsobil ako riaditeľ a konateľ v súkromnej spoločnosti zameranej na poskytovanie služieb v oblasti lesníctva. „Pre výkon mojej funkcie nie je podstatné, či som sa venoval thajskému boxu, ale to, aký je môj vzťah k životnému prostrediu. Spoločnosť, v ktorej som doteraz pôsobil, sa nevenovala ťažbe dreva ani obchodovaniu s ním. Naopak, významne pomohla s výsadbou nových lesných porastov na území TANAP-u,“ podotkol Olexa.

Nový riaditeľ Správy Národného parku Veľká Fatra Roman Fajth je rovnako absolventom Technickej univerzity vo Zvolene, na ktorej vyštudoval odbor Aplikovaná zoológia a poľovníctvo. Fajth je zanieteným zoológom, ktorý počas svojho profesijného života nadobudol manažérske skúsenosti z viacerých oblastí svojho pôsobenia.