hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Vláda schválila Akčný plán ochrany vody v najvzácnejšej vodohospodárskej oblasti strednej Európy

ilustračný obrázok

Efektívna ochrana, skvalitnenie monitorovania a odstraňovanie potenciálnych ohrození pre najväčšiu zásobáreň pitnej vody na Slovensku. Ministerstvo životného prostredia predstavilo strategický materiál na ochranu vody v Chránenej vodohospodárskej oblasti (CHVO) Žitný ostrov. Súbor krátkodobých a dlhodobých opatrení sa zaoberá odstraňovaním envirozáťaží, zriaďovaním verejnej kanalizácie obcí a dostupnými zdrojmi financovania. 

Vládny kabinet dnes schválil Akčný plán ochrany vody v CHVO Žitný ostrov z dielne Ministerstvo životného prostredia SR. Hlavným zámerom akčného plánu je dosiahnuť účinnú ochranu podzemnej vody v CHVO Žitný ostrov. Navrhnuté preventívne opatrenia zabránia ďalšiemu zhoršeniu stavu podzemnej vody, na druhej strane si kladú za cieľ znižovať riziká znečistenia podzemnej vody.

„K fungujúcej ochrane Žitného ostrova potrebujeme účinnú legislatívu, spoľahlivý monitorovací systém, vybudovanú kanalizačnú a vodovodnú sieť a v neposlednom rade potrebujeme dostať pod kontrolu všetky  zdroje znečistenia a urýchliť ich odstraňovanie,“ povedal Milan Chrenko, minister životného prostredia. Podľa jeho slov rozvoj Žitného ostrova nie je možné zastaviť, no vďaka jasnej dlhodobej stratégii je možné rozvoj postaviť na udržateľných základoch. Práve udržateľný rozvoj je nevyhnutné aj finančne podporiť. 

Zdroje financovania projektov v oblasti ochrany a využívania vody predstavujú najmä Environmentálny fond a eurofondy. V rámci Programu Slovensko 2021-2027 sa obce uvedené v zozname obcí nachádzajúcich sa v CHVO Žitný ostrov môžu prioritne uchádzať o finančnú pomoc na výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2000 obyvateľov. Na tento účel je vyčlenených 67,6 milióna eur. 

Ďalších 34,3 miliónov eur je alokovaných na výstavbu verejného vodovodu súbežne s kanalizáciou v obciach nad 2000 obyvateľov. Z Programu Slovensko budú môcť čerpať finančné prostriedky aj poľnohospodárske subjekty, ktoré sú ochotné investovať do aktivít smerujúcich k ochrane vody v CHVO Žitný ostrov. S eurofondami ministerstvo ráta aj pri zabezpečení prieskumu, sanácie a monitorovania environmentálnych záťaží. Na tento účel bolo alokovaných takmer 240 miliónov eur.

Samotný Akčný plán ochrany vôd CHVO Žitný ostrov