hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

MŽP: Deň Dunaja oslávili žiaci interaktívnymi hrami

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s rezortnými organizáciami usporiadalo na Medzinárodný deň Dunaja široké množstvo vzdelávacích aktivít pre základné a stredné školy. Prostredníctvom podujatia v areáli Slovenského vodohospodárskeho podniku sa cez 200 žiakov zoznámilo s vyzou veľkou, vtáčou ríšou na Dunaji či obojživelníkmi, pre ktoré je rieka domovom.

„Rieka Dunaj spája viac ako desať krajín. Tvorí unikátny vodný svet, ktorý musíme zachovať pre ďalšie generácie. Práve preto sme sa tento rok rozhodli osláviť Medzinárodný deň Dunaja prostredníctvom environmentálnej výchovy. Musíme spraviť maximum, aby dnešní mladí ľudia mali od svojich školských rokov rešpekt a úctu k nášmu vodnému dedičstvu,“ vyhlásila štátna tajomníčka Katarína Butkovská.
Počas osláv dňa Dunaja boli odovzdané ocenenia výhercom súťaže Dunajský majster umenia 2023, ktorú organizuje sieť Global Water Partnership Central and Eastern Europe (GWP CEE) spolu s Medzinárodnou komisiou pre ochranu Dunaja (ICPDR).

Ceny si prevzali žiaci základných a stredných škôl za svoje umelecké diela, vyhodnotené odbornou komisiou za najhodnotnejšie, v dvoch kategóriách: umelecké dielo a mapa. Po vyhlásení výsledkov súťaže malo približne 200 detí možnosť zúčastniť sa plavby loďou po Dunaji.

Bratislavské regionálne ochranárske združenie pripravilo žiakom prekvapenie vo forme zoznámenia sa s Dunajským klenotom – vyzou veľkou. Národná zoologická záhrada Bojnice dala možnosť nahliadnuť ako vyzerajú pierka vtákov žijúcich v blízkosti Dunaja pod mikroskopom.

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva spoločne s Výskumným ústavom vodného hospodárstva a Vodohospodárskou výstavbou pripravilo rôzne ukážky živočíšnej ríše v okolí Dunaja. Slovenský rybársky zväz predstavil deťom vybrané pôvodné druhy rýb žijúce vo vodnom toku.

Slovenský vodohospodársky podnik vyrábal so žiakmi zážitkové hračky z recyklovaných materiálov a Štátna ochrana prírody skladala s deťmi drevené puzzle vtákov, obojživelníkov a hmyzu patriacich do sústavy Natura 2000.

Slovenský hydrometeorologický ústav oslávil Medzinárodný deň Dunaja priamo pod hradom Devín, kde sa stretávajú rieky Dunaj a Morava. Široká verejnosť a deti mali možnosť vidieť priebeh merania vodného toku na Dunaji pomocou vodomernej stanice Devín, spoločne s  odborníkmi objaviť aké živočíchy žijú v rieke alebo si vytvoriť simuláciu dažďa pomocou zadažďovacieho pokusu.

V rámci Medzinárodného dňa Dunaja mohli žiaci zistiť ako vyzerá obraz z plameňa, hmla vo fľaši či preveriť svoje vedomosti v krátkom kvíze, ktorý pripravili odborníci z projektu LIFE-IP – Zlepšenie kvality ovzdušia.

Medzinárodný deň Dunaja (Danube Day) – 29. jún, vyhlásila v roku 2004 Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja (ICPDR) so sídlom vo Viedni pri príležitosti 10. výročia podpísania Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja. Cieľom tohto dohovoru je prispieť vzájomnou spoluprácou všetkých krajín v povodí Dunaja k zlepšeniu kvality vôd.