hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort si pripomína Svetový deň životného prostredia

ilustračný obrázok

Porazme plastové znečistenie (Beat Plastic Pollution) je témou tohtoročného Svetového dňa životného prostredia, ktorý si pripomíname 5. júna. Ministerstvo životného prostredia SR a jeho rezortné organizácie pripravili pri tejto príležitosti viacero aktivít a podujatí, ktoré upriamujú pozornosť verejnosti na potrebu riešiť problémy životného prostredia.

Každoročne sa celosvetovo vyprodukuje vyše 400 miliónov ton plastov, z ktorých polovica je určená na jednorazové použitie. Recykluje sa menej ako 10 %. Približne 19 až 23 miliónov ton skončí v oceánoch, moriach, riekach či jazerách. Plastový odpad skončí tiež na skládkach, v horšom prípade sa spaľuje, čo z neho robí jednu z najvážnejších hrozieb pre planétu.

Slovensko spravilo viacero krokov s obmedzovaním plastového odpadu – spoplatnilo používanie jednorazových plastových tašiek, zakázalo používať niektoré jednorazové plastové výrobky a zaviedlo zálohovanie PET fliaš a plechoviek, ako vôbec prvá krajina v strednej Európe. V priebehu prvého roka od uvedenia zálohovania, Slováci vyzbierali viac ako 820 miliónov zálohovaných obalov. O úspechu zálohového systému svedčí aj fakt, že návratnosť v nábehovom roku prekročila zákonom stanovené ciele o 17 %.

Výroba a spotreba plastov zostáva naďalej celosvetovou výzvou. Celoeurópska stratégia pre plasty z januára 2018 upozorňuje, že ak nezmeníme spôsob, akým vyrábame a používame plasty, potom ich do roku 2050 bude v oceánoch viac ako rýb. Nakoľko plasty tvoria významnú súčasť priemyslu, dopad ich využívania na životné prostredie je možné znižovať používaním takých materiálov, pri ktorých sú negatívne vplyvy redukované.

Ministerstvo životného prostredia si na Svetový deň životného prostredia pripomína aj založenie Zelenej linky. Ide o linku prvého kontaktu, kde mladí odborníci, právnici a prírodovedci prijímajú a preverujú podnety občanov v oblasti envirokriminality, znečisťovania životného prostredia, podozrenia na nezákonne uložený odpad, nezákonný výrub drevín, zanedbanú starostlivosť o domáce zvieratá a nelegálne vypúšťanie obsahu žúmp do životného prostredia. Od svojho založenia Zelená linka zaevidovala 6 297 podaní, z toho 3 209 podnetov a 3 088 žiadostí o informácie.

Svetový deň životného prostredia si pripomíname viac ako polstoročie. Prvá konferencia OSN o životnom prostredí sa konala v júni 1972 vo švédskom Štokholme. Konferencia upriamila pozornosť svetovej verejnosti na potrebu riešenia problémov životného prostredia. Účastnícke krajiny vôbec po prvý raz deklarovali právo človeka na priaznivé životné prostredie a dohodli sa na založení programu OSN pre životné prostredie – UNEP.