hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Verejnosť sa môže zapojiť do tvorby Stratégie ochrany ovzdušia

ilustračný obrázok

 

Podľa údajov Európskej environmentálnej agentúry predčasne zomrie na Slovensku približne 4000 až 5700 ľudí ročne dôsledkom znečistenia ovzdušia. Jemné prachové častice PM2,5 a ozón sa podieľajú na úmrtí na Slovensku siedmimi percentami, zatiaľ čo priemer EÚ sú štyri percentá. Ministerstvo životného prostredia v tejto súvislosti pripravilo vstupnú správu k príprave Stratégie ochrany ovzdušia (pdf, 856 kB). Jej súčasťou sú dva kľúčové dokumenty – Národný program znižovania emisií a Stratégia na zlepšenie kvality ovzdušia. Verejnosť môže svoje námety a návrhy k týmto dokumentom posielať do 31. októbra 2023 prostredníctvom formulára.

Ministerstvo životného prostredia pripravuje Stratégiu na zlepšenie kvality ovzdušia (SZKO) a aktualizáciu Národného programu znižovania emisií (NAPCP) na základe Metodiky písania strategických dokumentov, v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 197 z 26. apríla 2017 k návrhu Metodiky a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií.

Vstupná správa a ďalšie informácie o Stratégii ochrany ovzdušia sú dostupné na webovej stránke ministerstva: https://www.minzp.sk/ovzdusie/ochrana-ovzdusia/kvalita-ovzdusia/narodny-program-znizovania-emisii-slovenska-republika/.