hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Unikátnou vnútrozemskou deltou Dunaja prúdi historicky najviac vody

ilustračný obrázok

Vodohospodári po prvý raz v histórii vodného diela Gabčíkovo testujú vyšší prietok pri simulovaných záplavách starých ramien Dunaja. Prietok vody dosiahne historických 120 kubických metrov za sekundu a postupne bude plynulo klesať až do ukončenia letných záplav 1. augusta. Mimoriadna manipulácia počas letnej simulovanej záplavy na Dunaji je výsledkom spolupráce štátnych ochranárov, vodohospodárov a environmentálnych aktivistov.

„Simulovanými záplavami s dostatočným prietokom a vodnou dynamikou zachovávame najprirodzenejšie prostredie územia s unikátnymi mokraďami a lesmi, ktoré boli tisícročia formované riečnou činnosťou Dunaja,“ zdôraznil Milan Chrenko, minister životného prostredia.

Šéf envirorezortu dodal, že práve mokrade a lužné lesy sa významne podieľajú na zachytávaní oxidu uhličitého z atmosféry a poskytujú ochranu pred suchom aj povodňami, pretože zachytávajú vodu v krajine. „Obnova ekosystémov je jedným z hlavných pilierov boja proti klimatickej zmene. Rovnako tak aj oživenie riek, vodných tokov a mokradí patrí medzi dôležité míľniky plánu obnovy. Na renaturáciu vodných tokov a mokradí je z plánu obnovy a odolnosti vyčlenených 62,4 milióna eur. Obnovou postupne prejde 97 kilometrov vodných tokov v čiastkových povodiach riek Bodrog, Dunaj a Morava,“ doplnil šéf envirorezortu.

Vodohospodári začali s letnou simulovanou záplavovou v sobotu 15. júla, celkovo potrvá 18 dní. „Mimoriadnou manipuláciou sme úspešne testovali historicky najvyšší prietok cez odberný objekt Dobrohošť do ramennej sústavy, ktorý počas uplynulých štyroch dní dosiahol úroveň 120 kubických metrov za sekundu. Prietok sa bude manipuláciou na vodnom objekte postupne znižovať, zahradzovať sa bude až pri poklese prietoku na 60 až 50 kubických metrov,“ vysvetlil Karol Kažimír, riaditeľ investično-technického úseku zo štátneho podniku Vodohospodárska výstavba.

Umelé záplavy pomáhajú s obnovou ekosystémov, ktoré boli narušené výstavbou vodného diela na Dunaji. „Simulované záplavy sú jedným z kľúčových opatrení pre zabezpečenie priaznivého stavu európsky významných druhov a biotopov v území Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy a rovnomennej ramsarskej lokality. Vybreženie vody z dunajských ramien prispieva k zlepšeniu podmienok prirodzenej reprodukcie pôvodných druhov rýb a ďalších druhov živočíchov viazaných svojimi reprodukčnými cyklami na pravidelne opakujúce sa záplavy na Dunaji,“ doplnil Dušan Karaska, generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR.

Vodohospodárska výstavba ako prevádzkovateľ Vodného diela Gabčíkovo pripravila letnú záplavu na základe požiadavky Štátnej ochrany prírody SR a dohody so Slovenským vodohospodárskym podnikom, Lesmi SR, Výskumným ústavom vodného hospodárstva, Slovenským rybárskym zväzom a Bratislavským regionálnym ochranárskym združením. S realizáciou mimoriadnej manipulácie počas letnej simulovanej záplavy súhlasil Okresný úrad Bratislava.