hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Slovensko je súčasťou dôležitého environmentálneho fóra OSN

ilustračný obrázok

V marockom Tangieri sa dnes skončilo dvojdňové zasadnutie Byra environmentálneho zhromaždenia Organizácie Spojených národov pre životné prostredie (UNEA 6). Na stretnutí sa diskutovalo o návrhu ministerskej deklarácie, ktorá má pomôcť v boji s klimatickou krízou, stratou biodiverzity a znečistením. Finálne znenie bude predstavené na 6. zasadnutí environmentálneho fóra OSN začiatkom roka 2024 v Nairobi. Za nového podpredsedu výboru UNEA 6 zvolili Norberta Kurillu, poradcu prezidentky SR pre životné prostredie, energetiku, zmenu klímy a podnikateľské prostredie. Súčasťou slovenskej delegácie bola aj štátna tajomníčka ministerstva životného prostredia Katarína Butkovská.

Slovenský zástupca v byre bude zastupovať krajiny strednej a východnej Európy, dohliadať na implementáciu rezolúcií prijatých na zasadnutiach UNEA, rovnako tak aj určovať tematické zameranie pripravovaných zhromaždení.

Slovenská delegácia ocenila na stretnutí doterajšiu prácu regionálnych skupín a ďalších aktérov z vládnych a mimovládnych organizácií. Zároveň očakáva schválenie ambicióznej a na budúcnosť orientovanej deklarácie na úrovni ministrov ako výstup rokovaní UNEA 6.

„Nevyhnutné je definovať a zdôrazniť väzby medzi trvalo udržateľným rozvojom a ochranou, využívaním a zabezpečením zdrojov vody, energií, potravín, ekosystémov v kontexte zmeny klímy. Pozornosť musíme venovať opatreniam, cieľom a efektívnej implementácii aj v kontexte prípravy samitu OSN v septembri 2024, kde sa bude definovať politika budúcnosti v oblasti zmeny klímy a životného prostredia do nasledujúcej dekády,“ zdôraznil vo svojich vystúpeniach Norbert Kurilla, nový podpredseda UNEA.

Zhromaždenie OSN pre životné prostredie (UNEA) je najvyšším svetovým rozhodovacím orgánom v oblasti životného prostredia s univerzálnym členstvom všetkých 193 členských štátov OSN. V poradí 6. environmentálne zhromaždenie OSN sa uskutoční v dňoch 26. februára až 1. marca 2024 v sídle Programu OSN pre životné prostredie v Nairobi.