hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Správca zálohového systému, osadil prvú špeciálne otestovanú zbernú nádobu v Tatranskom národnom parku

ilustračný obrázok

 

Správy národných parkov hodnotia pozitívne systém zálohovania aj jeho vplyv na znižovanie voľne pohodeného odpadu v prírode. Zároveň uvádzajú, že pri čistení riek a ich okolia tvorili plastové obaly viac než polovicu odpadu. Od zavedenia zálohovania však zaznamenávajú výrazný pokles litteringu. Oddnes budú môcť návštevníci národných parkov vrátením prázdneho zálohovaného obalu do špeciálnej zbernej nádoby podporiť konkrétny národný park a prispieť tak k obnove a ochrane prírodného dedičstva Slovenska.

Zálohovanie popri šetrení prírodných zdrojov pomáha aj v boji proti voľne pohodenému odpadu v prírode. Preto je dôležité rozširovať možností zberu zálohovaných obalov aj na miestach, kde sa snažíme o elimináciu litteringu. Správca zálohového systému hľadal možnosti, ako zabezpečiť odovzdanie zálohovaných plastových fliaš a plechoviek od nápojov aj na území jednotlivých národných parkov Slovenskej republiky. Vďaka intenzívnej komunikácii a spolupráci s Ministerstvom životného prostredia a zástupcami správ národných parkov sa zrodil originálny projekt. V rámci neho budú na území parkov postupne osádzané špeciálne zberné nádoby na zálohované obaly od nápojov. Prvú takúto zbernú nádobu sa podarilo osadiť v Tatranskom národnom parku na Hrebienku vo Vysokých Tatrách.

„V roku 2022 sa vyzbieralo viac ako 820 miliónov nápojových obalov prostredníctvom takmer 3-tisíc odberných miest. Od začiatku zálohovania toto číslo presiahlo hranicu 1,3 miliardy nápojových obalov. Dnes pribúdajú ďalšie odberné miesta v netradičných lokalitách. Trochu paradoxne. Kým pri spúšťaní zálohovania bolo cieľom vytlačiť prázdne fľaše a plechovky aj z národných parkov, dnes dávame možnosť návštevníkom ich v národnom parku nechať a ešte tak prispieť k aktivitám správy,“ podotkol minister životného prostredia Milan Chrenko.

„Tešíme sa zodpovednému prístupu obyvateľov Slovenska k projektu zálohovania. Sme radi, že sme sa stali vzorovým príkladom pre iné krajiny. Nestojíme však na mieste. Preto rozbiehame ďalší projekt, vďaka ktorému ešte viac prispejeme k tomu, že na Slovensku budeme mať krajšiu a čistejšiu prírodu,” uviedol Marián Áč, riaditeľ Správcu zálohového systému, n.o.

„Touto aktivitou chceme eliminovať vznik voľne pohodeného odpadu a podporiť rozvoj, ochranu a čistotu národných parkov. Správcovia parkov sami určili miesta s vysokou frekvenciou pohybu návštevníkov, na ktoré Správca zálohového systému postupne umiestni zberné nádoby,“ dopĺňa Áč.

Správca zálohového systému nechal vyrobiť špeciálne zberné nádoby, aby odolali prípadným útokom medveďov. Ich funkčnosť otestoval v ZOO Bojnice v spolupráci so Zásahovým tímom pre medveďa hnedého.

Návštevník sa vhodením nápojového obalu do týchto zberných nádob vzdáva zálohu a daruje ho na obnovu konkrétneho národného parku. Správy jednotlivých parkov by sa mali o špeciálne nádoby starať a pravidelne ich vyprázdňovať. Nádoby by mali byť dostupné pre turistov v blízkosti turistických ciest, a zároveň aj pre pracovníkov, ktorí budú následne vyzbierané obaly zvážať.

„Od prvej chvíle vítame možnosť osadenia týchto špeciálnych zberných nádob na území Tatranského národného parku. Ako najstarší národný park na Slovensku musel v posledných rokoch čeliť viacerým výzvam a je pre nás úplne prirodzené, že aj takouto formou prispejeme k ochrane vzácneho prírodného dedičstva,“ uviedol Pavol Majko, riaditeľ Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici.

Snahou Správcu zálohového systému, n.o. spoločne s Ministerstvom životného prostredia SR je zabezpečiť čo najvyššiu mieru návratnosti obalov.

Fakty o zálohovom systéme

+ Zálohovanie je nástroj, ktorý dokáže množstvo vyzbieraných plastových fliaš a plechoviek zvýšiť aj na viac ako 90 % a prispieva tiež k zníženiu množstva voľne pohodeného odpadu v prírode;

+ zálohovanie využíva princíp obehového hospodárstva, uzavretia materiálového kruhu „z fľaše do fľaše“ a „z plechovky do plechovky“, čím šetrí prírodné zdroje;

+ začal fungovať 1. januára 2022;

+ zálohujú sa všetky plastové a kovové jednorazové nápojové obaly od 0,1 do 3 litrov, s výnimkou mlieka, nápojov s obsahom mlieka, sirupov a tvrdého alkoholu;

+ zálohované obaly majú na etikete veľké „Z“ v recyklačných šípkach a text „ZÁLOHOVANÉ“;

+ výška zálohu je jednotná pre plastové fľaše aj plechovky, 15 eurocentov;

+ spotrebiteľ pri kúpe nápoja zaplatí záloh 15 eurocentov, ktorý je uvedený na cenovke alebo oddelene na výveske;

+ záloh dostane spotrebiteľ späť po vrátení nápojových obalov na odberné miesto, výška zálohu teda nemá vplyv na cenu nápojov;

+ nápoje sa vo väčšom obchode vracajú do odberného automatu – zálohomatu, v prípade menších potravín pri pokladni, kde sa načítajú cez ručný skener;

+ zálohované obaly sa vracajú nestlačené, s vrchnákom a čitateľným čiarovým kódom;