hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Ministerstvo životného prostredia rokovalo o zonácii NP Poloniny

ilustračný obrázok

Vedenie rezortu sa stretlo so zástupcami petičného výboru a hľadalo spoločné východiská, ako zachovať ochranu najvýchodnejšieho národného parku na Slovensku

 

Vedenie ministerstva sa stretlo so zástupcami petičného výboru ohľadom návrhu zonácie Národného parku Poloniny. Rezort životného prostredia považuje za nevyhnutnú konštruktívnu diskusiu o jednotlivých národných parkoch. Každý národný park má svoje regionálne špecifiká, ktoré je pri jeho zonácii potrebné zohľadňovať. Zároveň je podľa rezortu dôležité hovoriť aj o socioekonomických prínosoch, ktoré sú pre všetky fungujúce národné parky naopak spoločné.

„Vo všeobecnosti na Slovensku panuje zhoda, že chceme mať dobre fungujúce národné parky, na ktoré môžeme byť hrdí. Chceme chrániť vzácne územia nielen pre seba, ale aj pre ďalšie generácie. Pre dobre fungujúci národný park je nevyhnutná zonácia, ktorá dokáže zaistiť ochranu vzácnych lokalít a zároveň priniesť jasné pravidlá pre všetkých v území, ponúknuť regiónu príležitosť pre rozvoj, ale aj rešpektovať miestne špecifiká,“ povedala Katarína Butkovská, štátna tajomníčka ministerstva životného prostredia, ktorá sa na pracovnom stretnutí zúčastnila.

Poloniny sú nielen národným parkom, ale aj územím medzinárodného významu. Patria medzi držiteľov Európskeho diplomu Rady Európy pre chránené územia a zároveň sú súčasťou národného parku aj Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát, zaradené do zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO. V národnom parku sa nachádzajú vzácne horské lúky nad hranicou lesa, takzvané poloniny, po ktorých park nesie meno. Prírodné bohatstvo je dotvárané tradičnou rusínskou kultúrou a folklórom.

„Na každom rokovaní o zonácii národného parku účastníci súhlasia, že chceme chrániť hodnoty. Neraz však prevládajú aj obavy, ktoré možno na stretnutiach s dotknutými rozptýliť alebo uviesť na pravú mieru. Poloniny nie sú výnimkou. Prešli si tým všetky dnes zazónované národné parky u nás či v zahraničí,“ pokračuje Katarína Butkovská. Pričom podľa jej slov je ministerstvo otvorené hľadaniu spoločných riešení so samosprávami, vlastníkmi a dotknutými subjektmi. Nastaviť fungovanie parku tak, aby sa zachoval jeho význam a región mohol z existencie parku prosperovať.

V prípade Polonín zonácia prináša obavy najmä z výpadkov daní za nehnuteľnosti pre samosprávy. Ministerstvo ponúklo spôsoby ako výpadky kompenzovať napríklad prostredníctvom špecifickej podpory pre obce v národných parkov z Environmentálneho fondu. Investície do rozvoja regiónu práve tohto regiónu vo výške cca 8 miliónov už tento rok priniesol aj Plán obnovy a odolnosti SR.

Viaceré obavy ako napríklad zákaz zberu lesných plodov pre vlastníkov, či zákaz predaja výrobkov z dvora sa však nezakladajú na pravde a zonácia nové obmedzenia v tomto smere, rovnako ako aj v iných národných parkoch neprinesie.

Prinesie však ďalší impulz pre zvyšovanie atraktivity národného parku a rozvoj mäkkého turizmu. Fungujúci park prináša do regiónov ďalšie príjmy a pracovné príležitosti. Podčiarkujú to skúsenosti ako zo Slovenska, tak z ostatných krajín, v ktorých už národné parky prešli zonáciami.

„Špecifikom zonácií na Slovensku je, že oznámením zámeru vyhlásiť zonáciu sa často odštartujú spory, vyhlásením zonácie sa spory končia. Podčiarkuje to fungovanie Národného parku Slovenský raj. Park prešiel zonáciou 2016, stal sa súčasťou oblastnej organizácie cestovného ruchu a predstavuje atraktívnu turistickú destináciu aj pre zahraničných turistov. Rovnaký trend je možné sledovať už dnes aj v regióne Národného parku Muránska planina, ktorý má od už roku 2022 schválenú zonáciu.“ podotkla Katarína Butkovská.

Obdobne to platí aj zahraničí. Ilustruje to Národný park Šumava, ktorý pred tromi rokmi vydal štúdiu socioekonomických prínosov pre región. Podľa štúdie, priame efekty pre región za poskytovanie turistických produktov a služieb (odvetvia ubytovania, stravovania, dopravy, maloobchodu a podobne) dosiahli výšku takmer 32 miliónov eur.

Pracovné stretnutie na ministerstve životného prostredia nadviazalo na sériu rokovaní o zonácii Národného parku Poloniny zvolaných okresným úradom v sídle kraja, ktorých sa rezort životného prostredia aktívne zúčastnil.

 

Autor fotografie: Jaroslav Koštál