hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Vyhlásenie výzvy č. 1/2023

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky informuje o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 20 bod 2, písm. c) zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zriadenie prevádzky na výrobu kvalitnej palivovej základne a výmene zastaraných spaľovacích zariadení na vykurovanie v oblastiach riadenia kvality ovzdušia v sume 3,15 mil. EUR.

Úplné znenie všeobecne záväzných predpisov upravujúcich poskytovanie dotácie:
Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/112/

Aktuálna suma určená na účely poskytnutia dotácie registrovaným sociálnym podnikov v roku 2024 je 3,15 mil. EUR a predpoklad na nasledujúce dva roky je 0 EUR.

Zoznam schválených žiadostí:
Zoznam neschválených žiadostí:
Často kladené otázky súvisiace s poskytovaním dotácie:

Výzva a príslušné dokumenty na stiahnutie:

Výzva (314 kB)

Výzva - Príloha č.1 Žiadosť náležitosti

Výzva - Príloha č. 2 Projekt

Výzva - Príloha č. 3 Rozpočet

Výzva - Príloha č. 4 Prehlásenie

Výzva - Príloha č. 5 Kompenzácia

Výzva - Príloha č. 6 ORKO

Usmernenie

Usmernenie prílohy

Zmluva  návrh

Príloha č. 1 zmluva - Rozpočet

Príloha č. 2 zmluva - Harmonogram platieb

Príloha č. 3 zmluva - Protikorupčná doložka