hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Vláda súhlasí s dobudovaním cyklomosta Dobrohošť - Dunakiliti

ilustračný obrázok

Súčasný zhotoviteľ mosta pre peších a cyklistov na spoločnej slovensko-maďarskej hranici medzi obcami Dobrohošť – Dunakiliti si neplní svoje zmluvné povinnosti. Ide pritom o medzinárodný projekt a jeho právny základ je daný medzivládnou dohodou Slovenskej republiky a Maďarska. Vláda SR v tejto súvislosti súhlasí s dobudovaním cyklomosta a s navýšením hodnoty projektu o 2,7 milióna eur. Materiál predložil na rokovanie vládneho kabinetu podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba.

Podľa podpredsedu vlády a ministra životného prostredia maďarská strana úspešne pokračuje v implementácii projektu. „My sme si však na stole našli neželaný predvianočný darček s rizikom medzinárodnej blamáže, keď maďarská strana postaví polovicu mosta a ten zostane vo vzduchoprázdne, pretože výstavba na slovenskej strane nenapreduje, “ objasnil Tomáš Taraba.

Implementáciu projektu zabezpečuje štátny podnik Vodohospodárska výstavba, rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR. Problémom na cezhraničnom úseku je zhotoviteľ prác, ktorý si neplní svoje zmluvné povinnosti. Zhotoviteľom je v zmysle uzatvorenej zmluvy z 29. decembra 2022 a účinnej od 26. januára 2023 spoločnosť INGSTEEL spol. s r.o. V dôsledku neplnenia zmluvných povinností na strane zhotoviteľa muselo Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu Maďarska, ako riadiaci orgán Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, znížiť spolufinancovanie projektu z pôvodných 8,9 mil. eur na 2 mil. eur pre slovenského aj maďarského partnera spolu.

Štátny podnik Vodohospodárska výstavba vyvodí právne dôsledky a rozhodne o ďalšom postupe. Zároveň sa však zvýši potreba dofinancovať projekt na strane Slovenska o približne 2,7 mil. eur až na celkových vyše 5 mil. eur. Dofinancovanie projektu bude hradené z vlastných zdrojov podniku Vodohospodárska výstavba, š.p.

Mostné spojenie medzi obcami Dobrohošť a Dunakiliti bude slúžiť pre chodcov, cyklistov, záchranárske zložky a pre vozidlá údržby. Prepojením „Malého žitného ostrova“ na slovenskej a Szigetközu na maďarskej strane sa zvýšia turistické možnosti dotknutého územia. Ako súčasť riečnej cyklotrasy EuroVelo 6 cyklomost napojí tento kút Slovenska na najdôležitejšiu cyklomagistrálu naprieč Európou.

Zdroj fotografie: Vodohospodárska výstavba