hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

V Jelšave budú dýchať čistejší vzduch

ilustračný obrázok

Vládny kabinet odsúhlasil opatrenia, ktoré pomôžu zlepšiť smogovú situáciu v Jelšave a predísť možným negatívnym finančným dopadom na štátny rozpočet v budúcnosti. Zároveň zlepšia zdravie a komfort obyvateľov v danej lokalite. Návrh riešenia havarijného stavu kvality ovzdušia v meste Jelšava, ako iniciatívny materiál, predložil na rokovanie vlády podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba. Realizácia opatrení si vyžiada viac ako tri milióny eur.

Návrh riešenia súvisí s rozsudkom Súdneho dvora Európskej únie z 9. februára 2023 v súvislosti so systematickým a pretrvávajúcim prekračovaním limitných hodnôt pre prachové častice PM10 v niektorých častiach Slovenska. Práve mesto Jelšava a okolie má v rámci celého územia Slovenska dlhodobo najviac vyhlásených smogových situácií a dosahuje najvyšší počet prekročení priemernej dennej koncentrácie prachových častíc PM10.

Podľa podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu systémové riešenia zlepšia kvalitu ovzdušia a pomôžu obyvateľom Jelšavy dýchať čistejší vzduch. Ide predovšetkým o kombináciu opatrení, ktorými sa zabráni spaľovaniu nevhodného typu paliva a odpadov, čím dôjde k zníženiu znečistenia ovzdušia na prijateľnú mieru. Opatrenia budú financované z prostriedkov Environmentálneho fondu v celkovej výške 3 150 000 eur a realizovať sa budú prostredníctvom Mestského sociálneho podniku Jelšava pod dohľadom ministerstva životného prostredia.
V oblasti ochrany ovzdušia a zamedzenia negatívnych vplyvov znečistenia na zdravie ľudí pôjde o pilotný projekt.