hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Slovensko úspešne absolvovalo hodnotenie pokroku v plnení svojich klimatických záväzkov

ilustračný obrázok

Na svetovej klimatickej konferencii COP28 v Dubaji sa úspešne zavŕšil proces multilaterálneho hodnotenia Piatej dvojročnej správy Slovenska o plnení záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohôd. Súhrnnú správu o dosiahnutom pokroku predložili experti zo slovenskej delegácie, ku ktorým sa v piatok pripojí podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba.

Zo súhrnnej správy vyplýva, že Slovensko znížilo emisie skleníkových plynov o 44 % oproti roku 1990. K poklesu emisií došlo v prípade všetkých skleníkových plynov bilancovaných na Slovensku. Dôvodom poklesu je predovšetkým sprísňovanie národnej legislatívy, zmena štruktúry priemyslu, ako aj zmena spotrebiteľského správania.

Súhrnná správa obsahuje informácie o emisnej inventúre skleníkových plynov, legislatívnom rámci Slovenska v oblasti boja so zmenou klímy, znižovaní emisií skleníkových plynov, ale aj projekcie emisií či trendoch až do roku 2050. Z predikcií napríklad vyplýva, že Slovensko do roku 2030 dokáže znížiť emisie CO2 o 55 % v porovnaní s rokom 1990. Musí však prijať ďalšie opatrenia. K dosiahnutiu cieľa výrazne prispeje koniec dotovania ťažby uhlia a výroby elektriny zo spaľovania uhlia. Súčasťou predloženej správy bol aj prehľad realizovaných adaptačných opatrení, projektov a rozvojovej pomoci.

Členovia slovenskej delegácie informovali tiež o aktuálnych emisných trendoch a novinkách v oblasti dekarbonizácie energetiky, priemyslu, ako aj o projektoch na obnovu výroby tepla.

Obidve správy sú zverejnené na stránke Dohovoru OSN o zmene klímy, tiež na stránke https://unfccc.int/Transparency a na stránke https://oeab.shmu.sk/o-nas/dokumenty.html.