hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Slovensko sa dohodlo s Rakúskom na využití jeho skúseností pri zonácii národných parkov

ilustračný obrázok

Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba počas klimatickej konferencie COP28 v Dubaji absolvoval bilaterálne rokovanie s Leonore Gewesslerovou, spolkovou ministerkou pre ochranu klímy a životného prostredia Rakúskej republiky. Nosnými témami rokovaní boli klimatické záväzky, využívanie jadrovej energie, skúsenosti s riadením národných parkov či podpora obehového hospodárstva.

Podpredseda vlády informoval rakúsku ministerku o slovenských záväzkoch k znižovaniu emisií skleníkových plynov. Spomenul koniec dotovania ťažby uhlia a výroby elektriny zo spaľovania uhlia na hornej Nitre, investície do nízkouhlíkových technológií, dekarbonizácie priemyslu či energetiky. Rovnako zdôraznil význam využívania jadrovej energie pre Slovensko, vďaka čomu patrí naša krajina medzi štáty s najčistejšou výrobou elektrickej energie na svete.

„Odlišný postoj Rakúska k využívaniu jadrovej energie ako čistého zdroja energie však nebráni rozvoju spolupráce medzi našimi krajinami. Usilujeme sa o dobré, ba až nadštandardné susedské vzťahy. Inšpirovať sa chceme v témach rozvoja regiónov, riadenia národných parkov, ako aj v otázkach ekologického spracovania odpadu,“ vysvetlil Taraba.

Rakúska ministerka vyzdvihla prínos národných parkov, ktoré zohrávajú výnimočnú úlohu v štátnej politike ochrany prírody. Sú nositeľom regionálneho rozvoja a prostredníctvom správ národných parkov budujú infraštruktúru pre návštevníkov, iniciujú projekty zamerané na ochranu prírody a výskum, budujú priestory na vzdelávanie a starajú sa o prácu s verejnosťou. Rovnako vyvíjajú programy pre návštevníkov založené na zážitkoch v prírode. Podpredseda vlády Taraba chce skúsenosti susedného Rakúska s riadením národných parkov zúročiť aj na Slovensku.

Predstavitelia oboch krajín otvorili aj tému obehového hospodárstva. Dôležitosť šetrného využívania prírodných zdrojov a opätovného využívania materiálov ilustroval podpredseda vlády na systéme zálohovania PET fliaš a plechoviek. Systém zálohovania bol na Slovensku spustený 1. januára 2022. Miera návratnosti plastových fliaš a plechoviek od nápojov dosahuje v aktuálnom roku úroveň viac ako 90 %. Práve Rakúsko plánuje spustiť zálohovanie v roku 2025.