hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort je partnerom medzinárodného projektu podporujúceho udržateľné využívanie ekosystémov

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR je jednou z 50 partnerských organizácií v rámci medzinárodného projektu SELINA. Víziou projektu je zabezpečiť poradenstvo pre rozhodovanie založené na dôkazoch podporujúcich ochranu, obnovu a udržateľné využívanie životného prostredia. Na jej naplnení budú spolupracovať experti z rôznych odborných organizácií z 27 členských štátov Európskej únie, Nórskeho kráľovstva, Švajčiarskej konfederácie, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a Izraela, nastavením nových štandardov spolupráce na propagovanie ekosystémových služieb, zachovanie biodiverzity a zlepšovanie stavu ekosystémov.

Intenzívne využívanie pôdy, strata biodiverzity a zmena klímy zmenili ekosystémy na celom svete. Biodiverzita a funkčné ekosystémy sú naše najsilnejšie prirodzené životné poistenie vo svete kríz. Ambíciou projektu SELINA je preto prispieť k transformačnej zmene potrebnej na dosiahnutie cieľov Európskej stratégie pre biodiverzitu do roku 2030 a Európskej zelenej dohody, a to poskytovaním rozsiahlych praktických informácii a odporúčaní zainteresovaným stranám z verejného aj súkromného sektora.

Projekt SELINA SCIENCE FOR EVIDENCE BASED AND SUSTAINABLE DECISIONS ABOUT NATURAL CAPITAL (Vedecké dôkazy pre rozhodovanie k trvalej udržateľnosti prírodného kapitálu) je financovaný z programu Horizon Europe pre výskum a inovácie. Viac informácií o projekte nájdete na tomto odkaze: https://project-selina.eu/.