hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Chránené vodohospodárske oblasti budú jednoznačne vymedzené

ilustračný obrázok

Chránené oblasti prirodzenej akumulácie vôd, inak nazývané aj chránené vodohospodárske oblasti (CHVO), budú jednoznačne polohovo vymedzené. Rozhodli o tom členovia vládneho kabinetu na dnešnom rokovaní vlády. Doterajšia právna úprava pochádza ešte z čias socializmu.

Vo vtedajších nariadeniach vlády boli hraniceCHVO vymedzované iba slovne, pričom takéto vymedzenie bolo pre súčasné potreby nepostačujúce a neaktuálne. CHVO boli zakreslené iba na vodohospodárskej mape, pri ktorej boli v opise spomínané dnes už neexistujúce inštitúcie ako Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, Západoslovenský a Stredoslovenský kraj či obec Palkovičovo, ktorá už od roku 1990 nesie názov Sap.

CHVO po novom získajú polohové vymedzenie s presnosťou na parcely katastrálnych území obcí, čo umožní zapísanie CHVO do katastra nehnuteľností, aby mal každý vlastník informáciu o tom, či sa jeho parcela nachádza v CHVO.

Na Slovensku máme ustanovených 10 CHVO, pričom najvýznamnejšou je CHVO Žitný ostrov. Medzi ďalšie takéto oblasti patria CHVO Strážovské vrchy, Beskydy a Javorníky, Veľká Fatra, Nízke Tatry, Horné povodie Ipľa, Rimavice a Slatiny, Muránska planina, Horné povodie rieky Hnilec, Slovenský kras a Vihorlat.
Nariadenie vlády nadobudne účinnosť 1. januára 2024.