hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

V 19 okresoch vyhlásia mimoriadnu situáciu kvôli problémovým medveďom

ilustračný obrázok

Ochrana ľudí, ich obydlí a majetku má pre Ministerstvo životného prostredia SR najvyššiu prioritu. Vládny kabinet preto dnes schválil uznesenie k vyhláseniu mimoriadnej situácie spôsobenej výskytom synantropných jedincov medveďa hnedého v zastavaných územiach miest a obcí a ich bezprostrednom okolí. Okresné úrady v 19-tich rizikových oblastiach, v ktorých najčastejšie dochádza k pravidelnému prieniku problémových medveďov do intravilánov a blízkosti ľudských domovov bezodkladne zvolajú krízový štáb a vyhlásia mimoriadnu situáciu.

V týchto okresoch sa tiež posilní hliadková činnosť polície a zásahového tímu pre medveďa hnedého. Ide o okresy Banská Bystrica, Brezno, Banská Štiavnica, Detva, Kežmarok, Lučenec, Martin, Prievidza, Partizánske, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Rimavská Sobota, Turčianske Teplice, Žilina, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zvolen a Považská Bystrica.

Podľa štátneho tajomníka MŽP SR Filipa Kuffu je aktuálna situácia s populáciou medveďa hnedého kritická a v dôsledku nekompetentných rozhodnutí predchádzajúcich vlád sú ohrozené ľudské životy. „Prirodzený areál výskytu medveďa je nasýtený, a medveďe sa rozširujú aj do oblastí mimo prirodzeného areálu. V dôsledku enormne vysokého počtu medveďov, zmien správania a straty plachosti pred ľuďmi sme vytypovali 19 oblastí - okresov, v ktorých je riziko ohrozenia ľudských životov bezprostredné. Všetky problémové medvede prenikajúce do intravilánov týchto oblastí budú eliminované v súlade s platnou legislatívou,“ zdôraznil Filip Kuffa.

V období mimoriadnej situácie budú kompetentné zložky štátu vykonávať opatrenia na zamedzenie rizík ohrozenia obyvateľov medveďom hnedým, zmiernenie následkov mimoriadnej situácie a minimalizovanie potenciálnych škôd.

Envirorezort pripravuje aj ďalšie opatrenia s cieľom chrániť ľudské životy a majetok ale aj podporiť zachovanie života na vidieku. MŽP SR spoločne s Rumunskom predloží na najbližšie rokovanie Rady ministrov životného prostredia EÚ návrh na preklasifikovanie medveďa do nižšej kategórie, ktorý umožní efektívny a aktívny zásah do populácie medveďa.

Okrem toho, ministerstvo na najbližšiu schôdzu parlamentu predloží ústavný zákon, ktorý vytvorí právny rámec pre odstrel medveďov. A to nielen v intravilánoch obcí, ale rovnako v extravilánoch susediacich s mestami a obcami, okolo turistických centier a zastavaných plôch. „Ani vládna koalícia nemá hlasy na ústavný zákon, ale dávame možnosť opozícii ukázať, či sú na strane občanov, ich zdravia a životov alebo bláznivých mimovládok, ktoré považujú medvede za vegetariánov a na živote ľudí, ako aj ekonomickom prežití turizmu a poľnohospodárstva, im nezáleží," uzavrel podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba.