hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Taraba sa dohodol so Šutajom Eštokom na užšej spolupráci

ilustračný obrázok

Zrýchlenie práce enviropolície a s tým súvisiace šetrenie verejných zdrojov, efektívnejšie postupy pri odhaľovaní environmentálnych záťaží, ale aj nastavenie krízového manažmentu pri eliminácii medveďov. To boli hlavné témy pracovného rokovania podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok otvoril na stretnutí otázku fungovania špecializovaného útvaru polície pre odhaľovanie environmentálnej kriminality – tzv. enviropolície. Práve envirokriminalita je jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich bezpečnostných problémov. Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba si od intenzívnejšej spolupráce so špecializovaným útvarom polície a od lepšieho definovania úloh a kompetencií sľubuje šetrenie verejných zdrojov a zrýchlenie práce enviropolície.

„Zrozumiteľným a jasným definovaním kompetencií urýchlime procesy odhaľovania, dokumentovania alebo vyšetrovania environmentálnej kriminality v oblasti ochrany vôd, ovzdušia, ochrany prírody či neoprávneného nakladania s odpadmi,“ objasnil Tomáš Taraba.

Slovenskí enviropolicajti sa začnú primárne viac venovať tzv. veľkej kriminalite. Na druhej strane, nižšiu environmentálnu kriminalitu budú riešiť inšpektori zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia. „Hovorili sme sa aj o okresných úradoch, ktoré spadajú do kompetencie Ministerstva vnútra SR. Často sú to práve okresné úrady, ktoré hrajú kľúčovú úlohu v rozhodovacom procese. Často sa stretávame s alibizmom úradníkov, že sa niektoré veci nedajú urobiť. My sme sa dnes s pánom podpredsedom vlády dohodli, že vždy budeme tlačiť na to, aby úradníci hľadali možnosti, ako sa veci dajú urobiť, zatiaľ čo my sa budeme snažiť meniť zákony alebo nariadenia vlády, ktoré nie sú najrozumnejšie postavené,“ konštatoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

Dlhodobo neriešeným problémom Slovenska sú aj staré environmentálne záťaže, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú nielen kvalitu životného prostredia, ale aj zdravie ľudí na Slovensku. Ich odstraňovaniu v minulosti bránili rôzne technické a legislatívne prekážky. Koncom decembra 2023 schválil parlament dôležitú novelu zákona o environmentálnych záťažiach, vďaka ktorej sa odstránia problémy vyplývajúce z aplikačnej praxe a ktoré doteraz prakticky znemožňovali reálnu sanáciu environmentálnych záťaží.

Envirorezort v súčasnosti pripravuje ďalšiu legislatívnu zmenu, zameranú na vyvlastňovanie environmentálnych záťaží. „Jej cieľom bude predovšetkým predísť rôznym špekulatívnym prevodom pozemkov, ktoré by znemožnili sanáciu envirozáťaží. Pre mňa je nesmierne dôležité zastaviť ohrozovanie zdravia občanov predlžovaním nečinnosti pri odstraňovaní týchto toxických lokalít,“ uzavrel Taraba.