hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Taraba považuje prvých sto dní vo funkcii ministra za úspešných

ilustračný obrázok

 

Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba bilancuje prvých sto dní v rezorte životného prostredia. Za najväčšie úspechy považuje dohodu so samosprávami na politike úpravy komunálneho odpadu pred skládkovaním, spustenie tendra na modernizáciu ôsmich turbín najväčšej a najvýkonnejšej vodnej elektrárne na Slovensku, ako aj novelizáciu zákona o environmentálnych záťažiach, ktorá pomôže konečne naštartovať odstraňovanie najväčších environmentálnych záťaží na Slovensku.

Podľa šéfa envirorezortu sa ministerstvo doposiaľ vyznačovalo absolútnou nekompetentnosťou, čo sa prejavilo v nevyčerpaní stoviek miliónov eur z eurofondov. „Kvôli nekompetentnosti predchádzajúcich vlád prepadlo v envirorezorte 450 miliónov eur z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Taktiež automobilka Peugeot nedokázala na Slovensku získať povolenia na realizáciu environmentálne čistých technológií. A to iba preto, lebo z ministerstva sa stal orgán šikany a akéhokoľvek vytvárania umelých dodatočných pravidiel, ktoré EÚ ani nepozná. Obdobie, keď ministerstvo bránilo ekonomickému rozvoju, aktivitám či novým investíciám, sa skončilo,“ zdôraznil Taraba.

Ministerstvo spriechodnilo Environmentálny fond, ktorý ku koncu minulého roka samosprávam rozdal 150 mil. eur na dotáciách. Financie smerovali do ochrany životného prostredia, ale aj odkanalizovania obcí, podpory triedenia komunálnych odpadov či zvyšovania energetickej efektívnosti.

So samosprávami sme sa dohodli na mechanicko-biologickej úprave komunálneho odpadu pred skládkovaním. Tá pôvodne mala byť povinná pre všetky samosprávy už od 1. januára tohto roka. Predošlé vedenie však „zabudlo“ vytvoriť mechanizmus a neposkytlo im dostatok financií, aby sa dokázali včas pripraviť. „So samosprávami sme dospeli k dohode a spoločne budeme hľadať riešenie, ako zabezpečiť efektívny mechanizmus,“ vysvetlil Taraba.

Ďalším úspechom je vyhlásenie medzinárodného tendra na inováciu a modernizáciu Vodnej elektrárne Gabčíkovo. Tender v minulosti zrušili predchádzajúce vlády, súčasné turbíny sú pritom už najmenej 10 rokov po životnosti a ich obstaranie bude pravdepodobne niekoľkonásobne drahšie ako v roku 2018. „Vypísali sme preto transparentný, moderný tender. Jeho úlohou bude získať ponuky od špičkových svetových firiem,, ktoré dokážu vyrobiť spoľahlivé turbíny za prijateľnú cenu. Kvôli zrušenému trendu v minulosti a neschopnosti vyhlásiť tender, však vznikli štátu nedozerné škody, ktoré tu boli napáchané. Našou úlohou je tento investičný dlh v najväčšej a najvýkonnejšej vodnej elektrárni na Slovensku zastaviť,“ objasnil Taraba.

Ministerstvo v krátkom čase otvorí aj tému obnovy výstavby vodných stavieb – Vodného diela Slatinka a Vodárenskej nádrže Tichý potok. „Považujem vyslovene za bezpečnostný hazard, že Budaj jedným podpisom zastavil prípravu vodného diela na rieke Hron, ktoré je tak kritické pre infraštruktúru jadrovej elektrárne v Mochovciach,“ podotkol šéf envirorezortu.

Jeden z prvých zákonov, ktoré nová vláda schválila, je novela zákona o environmentálnych záťažiach. Nová právna úprava umožní naštartovať sanáciu starých toxických skládok či iných environmentálnych záťaží. Ministerstvo touto novelou napravilo stav, ktorý vznikol nepremyslenou a nelogickou úpravou prijatou počas pôsobenia ministra Jána Budaja.

„Zákon ustanovil protiústavnú logiku, že finančné bremeno odstraňovania záťaže má znášať vlastník pozemku, čo znie na prvý pohľad v poriadku. Nie je to však v poriadku, ak drvivá väčšina envirozáťaží vznikla tak, že za socializmu štát skonfiškoval pozemky, po roku 1989 ich opäť vrátil pôvodným vlastníkom, ale medzi tým vznikla na pozemkoch environmentálna záťaž. Tú ale pôvodný vlastník nespôsobil. Novelou zákona sme odstránili túto anomáliu a vlastníci pozemkov s envirozáťažou, ktorú nespôsobili, nebudú logicky znášať finančné bremeno za jej odstránenie,“ dodal Taraba.

Ministerstvo chce urýchliť sanáciu envirozáťaže vo Vrakuni, čo najskôr sa vysporiadať s majiteľmi pozemkov a uzavrieť s nimi dohodu, aby sa sanačný projekt začal realizovať. Rovnako tak je prioritou zneškodniť toxické PCB látky, ktoré sú uložené v 150-tich sudoch v areáli závodu Chemko Strážske. Verejné obstarávanie na ich zneškodnenie spustí ministerstvo v priebehu februára.

Aktivity rezortu budú tiež smerovať k odbornej diskusii v súvislosti s vybudovaním základnej environmentálnej infraštruktúry pre odpad, ktorý sa už nedá recyklovať a musí sa skládkovať, vrátane toho toxického. Slovensko už viac nemôže byť označované za skládkovú veľmoc. Rovnako tak odpad nemôže viac znečisťovať vody a nemôžme byť odkázaní takýto odpad vyvážať za drahé peniaze do zahraničia, pretože ho nevieme zneškodniť u nás doma,“ vysvetlil Taraba.

Minister tiež informoval o rôznych anomáliách, napríklad o stovkách ľudí, ktorí boli na ministerstve zamestnaní na dohodu. „Niektorí dohodári boli zamestnaní oprávnene, pretože boli naviazaní na rôzne europrojekty. Bolo tu však aj zhruba 200 dohodárov, ktorí mali veľmi štedré odmeny. V tejto veci začne na ministerstve začiatkom februára hĺbkový audit NKÚ. Budeme sa pozerať nielen na plnenia, ale aj na dôvodnosť týchto plnení,“ uzavrel Taraba.