hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Štartuje druhý ročník Zeleného vzdelávacieho fondu. Témami sú aj inteligentné mestá či kvalitnejšie ovzdušie

Už od októbra možno predkladať projekty na podporu vzdelávacích projektov

Po úspešnom prvom ročníku podpory neziskových organizácií zo Zeleného vzdelávacieho fondu pripravuje Ministerstvo životného prostredia SR ďalšie kolo výzvy zameranej na podporu environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety. Na Výročnej konferencií Zeleného vzdelávacieho fondu, ktorá sa dnes uskutočnila v Bratislave, účastníci zároveň prerokovali návrhy tém pre oznámenia o podpore projektových zámerov v nasledujúcom ročníku. Nové kolo podávania projektových zámerov by malo začať už v októbri a potrvá do konca tohto roka.

„Keď sme približne pred dvoma rokmi prišli s myšlienkou založenia Zeleného vzdelávacieho fondu, mali sme jasnú predstavu o tom, čo chceme. Prepojiť súkromný, štátny a neziskový sektor v záujme zlepšenia úrovne environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety,“ povedal na výročnej konferencii štátny tajomník rezortu životného prostredia Norbert Kurilla. O úspechu prvého ročníka podľa neho svedčí aj fakt, že napriek povinnosti 5 percentného spolufinancovania zo strany neziskových organizácií, bolo doručených až 44 projektov v celkovej výške približne 300 – tisíc EUR, z ktorých 40 splnilo administratívne požiadavky. „A z týchto 40 sme podporili 25. Celková výška podpory predstavuje viac ako 142 – tisíc EUR,“ doplnil Kurilla. Štátny tajomník zároveň poďakoval všetkým, ktorí sa do prvého ročníka podpory zapojili. Nielen žiadateľom o finančné prostriedky, ale aj partnerom fondu, ktorí sa stotožnili s myšlienkou podpory neziskových organizácií zameraných na osvetu v oblasti životného prostredia. Podporu získali napríklad projekty zamerané na osvetu o recyklácii elektroodpadu, budovanie výukových záhrad v areáloch základných a materských škôl či projekty so zameraním na obehovú ekonomiku a ekoinovácie v stavebníctve. Partnermi prvého kola Zeleného vzdelávacieho fondu boli spoločnosti CRH, Velux, Slovnaft, Slovalco a Nadácia VÚB a jedna súkromná osoba – pani Eulália Štefanová.

Cieľom druhého ročníka podpory zo Zeleného vzdelávacieho fondu je podporiť neformálnu environmentálnu výchovu a výchovno-vzdelávacie a osvetové aktivity pre udržateľný rozvoj. „Vzdelávanie pre udržateľný rozvoj umožňuje, aby všetky vzdelávajúce sa osoby získali vedomosti a zručnosti potrebné pre presadzovanie trvalo udržateľného rozvoja,“ doplnil Norbert Kurilla. Vzdelávanie pre udržateľný rozvoj podľa neho povzbudzuje k prechodu na zelené a obehové hospodárstvo a k budovaniu spravodlivej spoločnosti pre súčasné a budúce generácie. Návrh výzvy nadväzuje na Agendu 2030, teda aj na Návrh priorít vnútroštátnej implementácie Agendy 2030, v rámci ktorej sa určila priorita vzdelávania pre dôstojný život.
Účastníci výročnej konferencie zároveň prerokovali návrhy tém, ktoré budú predmetom nového ročníka podpory zo Zeleného vzdelávacieho fondu. inteligentné mestá a prechod na obehové hospodárstvo, predchádzanie a zmierňovanie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy, zlepšovanie kvality ovzdušia, čistá mobilita a voda pre udržateľný rozvoj. Výzva druhého ročníka bude otvorená v októbri tohto roka a prijímanie projektových zámerov bude otvorené do konca tohto roka.