hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Nechajte auto doma nielen počas Dňa bez áut

Do práce, do školy či na víkendový pobyt využite inú formu dopravy a podporte udržateľnú mobilitu nielen počas zajtrajšieho Dňa bez áut (22.september). Ten tradične uzatvára Európsky týždeň mobility (16. – 22. september), ktorého cieľom je motivovať k podpore alternatívnych spôsobov dopravy a investovania do trvalých opatrení v prospech udržateľnej mobility.

Deň bez áut má za cieľ účastníkom dopravy priblížiť výhody pre životné prostredie prijateľnejších spôsobov dopravy (pešia chôdza, bicykel, autobus, mestská hromadná doprava, vlak...) a podporiť obmedzovanie dopravy automobilmi. Zajtra sa aj na Slovensku opäť uzavrú niektoré časti miest, či obcí pre automobilovú dopravu a vytvorí sa tak priestor pre spoločenské, kultúrne a športové aktivity. Aktuálnu tému kampane Kombinuj a choď! potvrdia počas Dňa bez áut napríklad v Trnave uzavretím Radlinského ulice. Celodenný program bude zahŕňať cykloburzu, cyklopotulky po Trnave a premietanie filmov v autobuse, ktoré kladú dôraz na udržateľnú mobilitu a alternatívne spôsoby dopravy. Interaktívne ekohry, maľovanie kruhového objazdu či BikeLab, Ekomerač priblížia hravým spôsobom pojem udržateľnosti nielen v oblasti mobility, ale aj v širšom vzťahu k životnému prostrediu. Naše hlavné mesto oslávi tento deň tradičnou cyklojazdou cez bratislavské mosty, na ktorej sú vítaní aj korčuliari či chodci a Banskobystričania si ho pripomenú večernou Svetelnou cyklojazdou mestom. Viac informácii o aktivitách 54 zaregistrovaných slovenských miest do kampane ETM 2018 počas Dňa bez áut sa dočítate na stránke http://eurotm2018.eurotm.sk/.

Aktivity počas Európskeho týždňa mobility však nie sú ohraničené len aktivitami zaregistrovaných samospráv s ich partnermi. Teší nás, že opäť podporilo ETM 2018 Ministerstvo dopravy a výstavby SR a premiérovo sa pripojili aj samosprávne kraje. S 50-percentnou zľavou a bezplatnou prepravou bicyklov tak môžeme počas ETM 2018 cestovať vo vybraných vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko a v prímestských autobusoch. V niektorých mestách sa vezieme zadarmo aj v mestskej hromadnej doprave (MHD). Oficiálny partner kampane ETM 2018 Zväz autobusovej dopravy podporuje kampaň vyčlenením reklamného priestoru na propagáciu myšlienky ETM 2018 na zadných sklách prímestských autobusov a vo vozidlách distribuuje letáčiky ku kampani. Zároveň sa snaží prostredníctvom kampane „Skús bus“ prilákať ľudí z áut do hromadnej dopravy. Spoločnosť ARRIVA Slovakia a. s. podporuje kampaň súťažami a aktivitami v 4 regiónoch Slovenska, kde je prevádzkovateľom dopravných služieb.

Ministerstvo životného prostredia SR spolu s národným koordinátorom – Slovenskou agentúrou životného prostredia podporuje kampaň aj vyhlásením Národnej súťaže o Cenu ETM v troch kategóriách Aktívna samospráva, Efektívne trvalé opatrenie a Originálna aktivita. Jej cieľom je zvýšiť motiváciu samospráv zapojiť sa do najväčšej kampane na podporu udržateľnej mestskej mobility v Európe a vytvoriť priestor na vzájomnú inšpiráciu a súťaživosť medzi sídlami na Slovensku. Samosprávy, ktoré majú záujem uchádzať sa o cenu Národnej súťaže ETM a zaregistrovali sa do kampane ETM 2018 sa môžu prihlásiť do 1. októbra 2018.