hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Kurilla: Prechod na nízkouhlíkovú ekonomiku je nevyhnutný

Aké prínosy a náklady so sebou prinesie znižovanie emisií skleníkových plynov? Aj na túto a ďalšie otázky dnes hľadali odpovede účastníci diskusného fóra týždenníka Trend, Ministerstva životného prostredia SR a Svetovej banky pod názvom „Príležitosti nízkouhlíkovej ekonomiky pre Slovensko“, ktorá sa konala v Bratislave. Rezort životného prostredia na nej zastupovali štátny tajomník Norbert Kurilla a riaditeľ Inštitútu environmentálnej politiky Martin Haluš.

Štátny tajomník Norbert Kurilla na podujatí, ktoré sa uskutočnilo pri príležitosti predstavenia výsledkov spoločnej štúdie Ministerstva životného prostredia SR a Svetovej banky „Prechod Slovenska na nízkouhlikové hospodárstvo do 2030 s výhľadom do roku 2050“ účastníkom pripomenul dôležitosť plnenia záverov Parížskej dohody a klimatických záväzkov EÚ. „Zmena klímy patrí dnes k najväčším globálnym výzvam s výraznými environmentálnym implikáciami. Jej vplyv má zároveň sociálne, bezpečnostné, zdravotné a ekonomické dopady. Ničivé vplyvy pociťujeme už dnes a ich intenzita bude narastať,“ povedal Kurilla. Ďalej pripomenul, že pri dekarbonizácii ekonomiky je potrebné investovať do nízkouhlíkových riešení, ktoré majú silný inovačný potenciál a zvyšujú konkurencieschopnosť vrátane investícií do obnoviteľných zdrojov energie, energetickej efektívnosti, lokálnej produkcie a spotreby potravín, rozvojom verejnej dopravy, nízkoemisnej osobnej dopravy či ochrany lesných ekosystémov. „Nečinnosť a odkladanie opatrení spôsobia oveľa vyššie náklady na nápravu v budúcnosti“, poznamenal Kurilla. Súčasťou nevyhnutného prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku je podľa neho aj pomoc priemyslu zvládať tento prechod, pretože cieľom je prostredníctvom inovácií a modernizácie zabezpečiť jeho konkurencieschopnosť a ďalší rozvoj.

Kurilla zároveň dodal, že oblasťou, ktorá mimoriadne zasahuje do sféry zmeny klímy, je ťažba a spaľovanie fosílnych palív. „Svetová ekonomika bola niekde viac a niekde menej ešte donedávna postavená primárne na spaľovaní fosílnych palív a teraz sa situácia výrazne mení v prospech nízkouhlíkových alternatív,“ dodal štátny tajomník rezortu životného prostredia. Dnes sme už podľa neho našťastie ďalej a existujú nákladovo-efektívne alternatívy šetrnejšie k životnému prostrediu a úlohou envirorezortu je vytvoriť motivačné podmienky na dekarbonizáciu Slovenska.

Diskusné fórum Príležitosti nízkouhlíkovej ekonomiky pre Slovensko, ktoré sa uskutočnilo už v hoteli Radisson Blu Carlton v Bratislave organizoval týždenník Trend v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a Svetovou bankou. Témami, ktorými sa diskutujúci zaoberali a na ktoré hľadali odpovede, sú prínosy a náklady pri znižovaní emisií skleníkových plynov.