hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Sólymos: Dokončili sme práce na posilnení ochrany národných parkov

Novela zákona o ochrane prírody čoskoro poputuje do legislatívneho procesu

Minister životného prostredia predstavil novelu zákona o ochrane prírody a krajiny. Po dlhom období je pripravená nová legislatíva, ktorá dokáže zaistiť národným parkom Slovenska potrebnú ochranu. Hlavnou myšlienkou novely je zaistiť stav, kedy ochrana prírody v národných parkoch bude nadradená nad ostatné činnosti a záujmy.

Ak sme sa raz rozhodli, že chceme na Slovensku národné parky, tak sa k nim tak musíme aj správať. A keď ich človek navštívi, nemôže pochybovať o tom, že je skutočne v prírode,“ vyhlásil podpredseda vlády SR a minister životného prostredia László Sólymos.

Novela sa zaoberá širokým množstvom oblastí, no hlavnú pozornosť venuje ochrane národných parkov Slovenska. Nová legislatíva plánuje rozšíriť princíp bezzásahovosti aspoň na polovicu územia každého národného parku. K tomu má napomôcť aj ďalšie opatrenie - presun štátnych pozemkov v národných parkoch pod správu Štátnej ochrany prírody SR. Pre zvyšné územie národných parkov novela ustanovuje, že hospodáriť v lesoch sa má výlučne spôsobom, ktorý zachováva a podporuje ich prirodzené ekologické funkcie.

Aj preto novela vylučuje možnosť zaradiť lesy v národných parkoch do kategórie hospodárskych lesov,“ podotkla Katarína Butkovská, generálna riaditeľka sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny ministerstva životného prostredia. Podľa jej slov predstavená legislatíva spĺňa nároky, ktoré sa na ochranu vzácnych území kladú v Európskej únii.

Pripravená novela sa venuje ochrane prírody aj mimo národných parkov. Okrem iného posilňuje právomoc Štátnej ochrany prírody SR pri programoch starostlivosti o lesy. Novela navrhuje, aby pri ich schvaľovaní boli pripomienky štátnych ochrancov prírody záväzné. Novela zákona o ochrane prírody v najbližších dňoch poputuje do predbežného a následne medzirezortného pripomienkového konania.

„Ministerstvo životného prostredia si splnilo svoju úlohu. Na stole máme dobrú legislatívu na ochranu našich národných parkov. Posúvame ju ďalej a treba aby sa k nej postavili otvorene aj ďalšie rezorty, nakoľko národné parky máme spoločné,“ uzatvára László Sólymos.