hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Zelené úradovanie na envirorezorte

Aktívnym využívaním takzvaných eco-friendly opatrení podporujú pracovníci ministerstva životného prostredia myšlienku zeleného úradovania. Ide o pilotný projekt, ktorý spustil prvé procesy vzdelávania zamestnancov, a vďaka ktorému sa envirorezort zapojil do environmentálneho projektu (študenta) Sokratovho inštitútu Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica.

Projekt zelenšieho správania sa do života uviedol zamestnanec Sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny MŽP SR, ktorý naďalej spolupracuje s rôznymi organizačnými útvarmi ministerstva. „Zásady zeleného úradovania sú zhrnuté do niekoľkých bodov, ktoré umožnia kolegom na ministerstve vykonávať pracovné činnosti ekologickejšie,“ uviedol autor projektu Michal Kutlík.

Zamestnancom ministerstva je odporúčané napríklad vždy, keď to je možné dávať prednosť elektronickej korešpondencii pred tlačenou, dôsledne separovať odpad či predchádzať vzniku odpadov napríklad pitím vody z vodovodu, ale aj využívať efektívne denné svetlo.
Zároveň najmä počas víkendov a dlhšej neprítomnosti na pracovisku vypínať elektronické zariadenie z elektrickej siete s cieľom šetriť zdroje energie alebo vetrať krátko, rýchlo a intenzívne.