hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort podporuje elektromobilitu na Slovensku

Dotácie na nákup vozidiel s elektrickým pohonom neboli pre samosprávy nikdy výhodnejšie a jednoduchšie

Envirorezort historicky po prvý raz podporí nákup nových vozidiel s elektrickým pohonom. Oprávnenými žiadateľmi sú obce alebo samosprávne kraje a svoje žiadosti o dotáciu môžu predkladať na Environmentálny fond do 2. mája 2018. Maximálna výška podpory je 30-tisíc eur s minimálnou mierou spolufinancovania vo výške 5 percent. Vďaka tomuto opatreniu by sa na slovenské cesty malo dostať viac ekologických a nízkoemisných vozidiel.

Podpora sa vzťahuje len na kúpu nového doposiaľ neregistrovaného elektrického vozidla kategórie M1 alebo N1 typu BEV (batériové elektrické vozidlá) s výkonom motora od 18 kW do 150 kW, ktorého parametre garantuje zástupca výrobcu danej značky. Žiadateľ – obec alebo samosprávny kraj, môže podať iba jednu žiadosť o podporu formou dotácie. V rámci jednej žiadosti je možné požiadať o podporu formou dotácie iba na jeden elektromobil.

Takto zakúpený elektromobil môže samospráva využívať výlučne na činnosti nehospodárskeho charakteru vo verejnom záujme na výkon samosprávnych funkcií v súvislosti napríklad s obecným alebo mestským úradom, základnou či materskou školou, mestskou políciou, požiarnou zbrojnicou a podobne. Všetky podrobnosti ako postupovať pri podávaní žiadosti o poskytnutie dotácie sú zverejnené na webovej stránke Environmentálneho fondu http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie.

Väčšina dnešnej dopravy využíva palivá, ktoré produkujú veľké množstvo škodlivých látok s nepriaznivými vplyvmi na životné prostredie a ľudské zdravie. Podiel emisií z dopravy vzrástol od roku 1990 dvojnásobne. Aj preto ministerstvo životného prostredia koncom minulého roka presadilo prísnejšiu legislatívu s cieľom zlepšovať kvalitu ovzdušia a umožnilo obciam reálne vyhlásiť nízkoemisné zóny. Ide o obcou vymedzené územie, kde budú mať povolený prístup len motorové vozidlá na elektrický alebo vodíkový pohon označených emisnými plaketami alebo napríklad vozidlá určenej emisnej triedy. Cieľom týchto zón je obmedziť znečistenie ovzdušia z dopravy a zlepšiť tak kvalitu života v danej lokalite. Zriadenie takýchto nízkoemisných zón si každá obec upraví všeobecne záväzným nariadením.