hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Začína sa týždeň európskych geoparkov

 

Najstarší geopark na Slovensku – cezhraničný Novohrad-Nógrád geopark pripravuje populárno-vzdelávacie aktivity pre deti i širokú verejnosť

Vo svete slúžia ako moderný nástroj cestovného ruchu a nového spôsobu využitia voľného času. Ich cieľom je aj podporovať regionálny rozvoj a starostlivosť o krajinu. Reč je o geoparkoch – územiach s výnimočnými geologickými, prírodnými či kultúrno-historickými hodnotami.

Cezhraničný slovensko-maďarský Novohrad - Nógrád geopark, ako prvý geopark na Slovensku aj v Maďarsku, prešiel v roku 2010 náročným nominačným procesom a stal sa jedným zo 120 území na svete, ktoré sa hrdia titulom Globálny geopark UNESCO. Od piatku 25. mája až do nedele 10. júna 2018 sa už po desiaty raz na jeho území bude konať Týždeň Európskych geoparkov. Ide o sériu podujatí pre všetky vekové skupiny obyvateľstva s cieľom popularizovať posolstvo geoparku, prezentovať jeho geologické, prírodné a kultúrno-historické hodnoty s dôrazom na ich záchranu a ochranu. Ponuka programov je bohatá: od populárno-vzdelávacích a súťažných programov pre deti materských, základných a stredných škôl, túry so sprievodcom pre širokú verejnosť až po Letný tábor geoparku. Významnou udalosťou tohoročného podujatia bude Medvešský Fotomaraton Olympus.

Organizátormi a partermi podujatí sú Združenie právnických osôb Geopark Novohrad-Nógrád, Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft, Štátna ochrana prírody SR - CHKO Cerová vrchovina, Slovenská agentúra životného prostredia, Riaditeľstvo Bükki Nemzeti Park, Prírodná rezervácia Praveké nálezy Ipolytarnóc, Novohradské turisticko-informačné centrum, ZŠ Štefana Koháriho II Fiľakovo, ZŠ Školská Fiľakovo, ZŠ Farská lúka Fiľakovo, ZŠ Belina. ZŠ a MŠ Gemerský Jablonec, Mesto Fiľakovo, Obecný úrad Gemerský Jablonec a Obecný úrad Mučín.

Slovensko sa geoparkom systematicky venuje od roku 2008. Prvá iniciatíva ich budovania vznikla už koncom minulého storočia v okolí Banskej Štiavnice, kde sa v národných podmienkach začal formovať prvý geopark. Neskôr sa aktivity rozšírili aj na oblasť Banskej Bystrice a Fiľakova. Ministerstvo životného prostredia do dnešného dňa udelilo dekréty trom geoparkom – Banskobystrickému, Banskoštiavnickému a cezhraničnému slovensko-maďarskému Novohrad - Nógrád geoparku. Tie zároveň tvoria Sieť geoparkov SR.