hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Víkend otvorených parkov a záhrad

Európa záhrad je názov hlavnej témy X. ročníka kultúrno-vzdelávacieho a dobrovoľníckeho podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad, ktoré sa bude konať v dňoch 1.- 3.6.2018 ako súčasť Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018. Slovenské parky a záhrady budú prezentované ako významná súčasť európskeho kultúrneho a prírodného dedičstva.

Hlavným cieľom uvedeného podujatia je zdôrazňovať a atraktívnym spôsobom sprístupňovať jedinečné hodnoty slovenských parkov a záhrad a zapájať ľudí do ich aktívnej ochrany a údržby.

Víkend otvorených parkov a záhrad umožňuje ľuďom spoznať obľúbené miesta záhradného umenia našej krajiny netradičným spôsobom, či nahliadnuť do bežne neprístupných parkov a záhrad.

V podujatí bude prezentovaných viac ako 80 verejných či súkromných parkov a záhrad či iných významných plôch zelene zo všetkých krajov Slovenska.

Hlavný dôraz sa kladie na historické parky a záhrady Slovenska, ktoré predstavujú nenahraditeľnú súčasť nášho zeleného dedičstva. Súčasťou podujatia je však aj prezentácia mnohých ďalších zaujímavých častí zelenej infraštruktúry. Medzi ne patrí napríklad prezentácia certifikovných ukážkových prírodných záhrad, pri ktorých je hlavný dôraz kladený na rešpektovanie prírodných procesov a trvaloudržateľnú starostlivosť, podporu biodiverzity a tradičných foriem hospodárenia. Do Víkendu otvorených parkov a záhrad sa tento rok zapája až 11 takýchtoukážkových prírodných záhrad.

Víkend otvorených parkov a záhrad v Bratislave

Pozvánka na X. ročník podujatia VOPZ v Bratislave sa bude konať vo forme netradičnej Kvetinovej cyklojazdy.

Vo väčších mestách monarchie, kde fungovali cyklistické spolky, bolo začiatkom 20.storočia zvykom organizovať kvetinové sprievody na dvojkolesových „tátošoch“, ktoré slúžili na popularizáciu cyklistiky. Takéto sprievody sa konávali i v Bratislave. V spolupráci s Cyklokoalíciou a ďaľšími partnermi pripravil Národný Trust n.o. Kvetinovú cyklojazdu na piatok 1.júna 2018 so začiatkom o 17:30 na Kamennom námestí.
Lektorované prehliadky a zaujímavý program je pre návštevníkov podujatia v Bratislave pripravený na sobotu 2.júna a nedeľu 3. júna 2018 v 23 lokalitách.

Hlavný infopult podujatia a zaujímavý program s hudobnou produkciou či ochutnávkou vín je počas oboch dní víkendu pripravený v Rómerovom dome na Zámočníckej 10 v Bratislave.

Súčasťou programu v Bratislave je opäť prezentácia aj nových a obnovených parkov a záhrad, ako napríklad Športparku Jama, Gaštanice na Kolibe, Parku Novej Cvernovky či Panorama Parku, v ktorom si okrem iného bude možno vychutnať dobré jedlo a kávu pri tónoch príjemnej hudby. Svoje brány opäť otvára záhrada Veľvyslanectva Ruskej federácie, či obľúbená Kochova záhrada. Prírodnú záhradu, projekt mestských včiel ako aj priestory samotnej vily bude prezentovať Green Foundation so svojimi partnermi v Nadačnej vile „Búdka 22“. Pre tých, ktorí hľadajú pokoj alebo priestor pre meditácie, organizátori odporúčajú návštevu Františkánskej kláštornej záhrady, Bratislavskej kalvárie alebo tajomnej Lurdskej jaskyne. Bratislavskú Kalváriu na Kalvárskom vrchu opatruje s podporou Bratislavskej arcidiecézy KZ Sprevádzajúci - pútnické bratstvo, ktorému sa v máji 2018 podarilo otvoriť obnovenú hornú časť krížovej cesty.

Pre rodiny s deťmi a záujemcov o „posedenie v tráve“ odporúča hlavný organizátor navštíviť komunitnú záhradku Cyklokuchyne na Tyršovom nábreží pod Starým mostom, Sad Janka Kráľa, areál Mičurinu ale i Prüger-Wallnerovu záhradu pri Horskom parku. V posledne menovanej záhrade, v ktorej jej majitelia kedysi pestovali ovocie i zeleninu pre hotel Carlton a Savoy, sa i tento rok bude konať súťaž o najlepšiu ovocnú bublaninu. Architektonicky zaujímavý dom so záhradou známej sochárky a šperkárky Erny Masarovičovej a Štefana Kissoczyho z obdobia rannej moderny v rámci podujatia predstaví ich dcéra - sochárka Katarína Kissoczy. Pre návštevníkov je tu okrem samotnej prehliadky domu a záhrady pripravený aj zaujímavý program ako napríklad ukážky zvárania v ateliéri či jazzový koncert Matúša Jakabčica, Juraja Grigláka a Mariána Ševčíka či výstava fotografií známeho fotografa Mira Švolíka.

Sprievodcovia - dobrovoľníci predstavia ako dôležitú súčasť kultúrneho a prírodného dedičstva Bratislavy aj vilu s historickým parčíkom, ktoré boli vybudované v r. 1942 pre riaditeľa vtedajšej Dynamitky v lokalite Jurajov dvor. Podhradie s jeho príbehmi o duchoch a bosorkách či francúzsku barokovú záhradu na severnej terase Bratislavského hradu, ktoré sú síce bežne prístupné si tiež návštevníci budú môcť prezrieť s našimi sprievodcami a získať nové pohľady na tieto známe miesta. Počas oboch dní podujatia sú pripravené aj prehliadky netradičného skalného útvaru Skalného nosa na Zuckermandli s kopou sladkých prekvapení.
V rámci podujatia bude prezentovaná aj bývalá slávna záhrada rodiny Pálffyovcov či unikátna Lisztova záhrada, kde je pre návštevníkov okrem samotných prehliadok pripravený aj zaujímavý kultúrny program – divadelné predstavenie pre deti Bratia Grimmovci či hudobné vystúpenie kapely pod vedením Erika Rothensteina.
Ukážky aranžovania kvetov, Cirkusová škola, francúzske šanzóny, hudobná skupina Mince vo fontáne či čítanie literatúry sa budú konať v sobotu 2.júna 2018 v Letnej čitárni U červeného raka, ktorá dnes tvorí zelenú oázu v historickom centre Bratislavy. Pre všetkých súťažechtivých návštevníkov je pripravené ďalšie kolo súťaže „Poďte s nami do záhrady!“.

Pre odbornú verejnosť sú v rámci VOPZ pripravené aj nasledujúce odborné sprievodné podujatia. 30.5.2018 sa v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave bude konať seminár „Ako sprístupňovať hodnoty nášho zeleného dedičstva – moderné formy prezentácie a interpretácie“ a dňa 31.5.2018 sa v tých istých priestoroch bude konať medzinárodná konferencia „Zelená infraštruktúra – kvalitné životné prostredie pre mestá a obce“.

Víkend otvorených parkov a záhrad v mimobratislavských lokalitách

Víkend otvorených parkov a záhrad je celoslovenské podujatie, do ktorého sa zapája aj množstvo parkov a záhrad z územia celého Slovenska.

Deň otvorených modranských záhrad v Modre sa bude niesť v znamení prírodných záhrad. Návštevníci sa 9. júna 2018 v čase od 14:00 hod do 22:00 hod budú môcť prejsť okruhom osemnástich najmä súkromných záhrad a zúčastniť sa netradičného atraktívneho programu.
V blízkom okolí Bratislavy si budú môcť návštevníci so sprievodcami prezrieť ovocný sad Schaubmarovho mlyna v Pezinku či areál Biofarmy v Stupave.
Do Víkendu otvorených parkov a záhrad sa s prehliadkami a programom zapájajú významné slovenské arboréta ako Lesnícke arborétum Kysihýbeľ v Banskej Štiavnici, Arborétum Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene (POZOR: táto lokalita sa do podujatia zapája pripraveným programom s názvom Dni rododendrónov už 21.-25.5.2018 a v dňoch 26.-27.5.2018 komentovanými prehliadkami so spievodcom ) či najvyššie položené arborétum v Strednej Európe – Arborétum v Liptovskom Hrádku.

V tomto roku budú mať možnosť návštevníci prezrieť si aj vyššie spomínané ukážkové prírodné záhrady, ako napríklad ukážkovú prírodnú záhradu Hanky Sekulovej v Ivanke pri Dunaji, prírodnú záhradu Zuzany Pastorkovej v Dlhej nad Váhom, ukážkovú prírodnú záhradu v lokalite Pažiť či ovocnú farmu Kubra pri Trenčíne alebo školskú prírodnú záhradu Spojenej školy internátnej v Trenčíne.Ukážky pikírovania rastlín a tvorivé dielne pre deti sú pripravené aj v obnovenej botanickej záhrade v Tatranskej Lomnici. Organizátori podujatia v Spišskej Novej Vsi pripravili skvelý program, v ktorom bude prezentovaných päť zaujímavých zelených i historických lokalít – Park najdlhšieho šošovkovitého námestia v Spišskej Novej Vsi, historický park v Markušovciach, Madaras park, Záhrada umenia v  Galérii umelcov Spiša či Židovský cintorín.

Po 1x sa do podujatia zapája historická záhrada pri kaštieli v Petrovanoch a nedávno veľmi citlivo obnovená súkromná chránená historická záhrada pri kúrii v Koniarovciach.

Do podujatia sa ďalej zapájajú a zaujímavý program či lektorované prehliadky pre návšteníkov pripravujú Zámocký park v Hlohovci, Park pri kaštieli v Tomášove, Ekopark Holá hora z Prešova, Budatínsky park v Žiline, Včelárske múzeum a Arborétum v Kráľovej pri Senci, Biofarma v Stupave, Voľnokrajinársky park v Topoľčiankach, Historický park Budimír, Múzejná záhrada Mestského múzea Fándlyho fary v Seredi, Hunyadyovský park v Mojmírovciach, Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine, Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku, Záhrada SNM v Martine, Botanická záhrada pri SPU v Nitre . Z Liptovského Hrádku sa do podujatia zapája Park pri hrade a kaštieli v Liptovskom Hrádku, Dalova Galéria naivného umenia, Záhrada cirkevnej materskej školy a areál Rímsko-katolíckeho kostola Navštívenia Panny Márie či iné súkromné záhrady.


Spoločnosť arboristov Slovenska – ISA Slovensko tradične aj tento rok podujatie VOPZ podporujú sadením vzrastlého stromu do vybratého historického parku či záhrady. Tento rok sa bude sadiť vzrastlý strom v historickom parku v Seredi.

Myšlienka otvárania parkov a záhrad a sprístupňovania ich hodnôt verejnosti sa realizuje vo viacerých krajinách na svete. Do praxe ju aplikujú organizátori podujatí v Anglicku, Írsku, Holandsku, v Poľsku, v Nemecku, v Portugalsku, v Austrálii, ale aj u našich susedov v Českej republike, Rakúsku či v Maďarsku. Iniciátorom a organizátorom podujatia na Slovensku jeod roku 2007 Národný Trust n. o. – nezisková organizácia venujúca sa ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva.

Zoznam všetkých zapojených parkov a záhrad, spolu s programom podujatia nájdete na stránke www.vopz.sk

Podujatie sa koná pod záštitou ministerky kultúry SR p. Ľubici Ľaššákovej, ministra životného prostredia SR p. Lászla Sólymosa a primátora Hl. mesta SR Bratislavy p. Iva Nesrovnala.

Pre viac informácií kontaktujte prosím:
Michaela Kubíková, riaditeľka NT n.o. - 0907 296 724,