hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Lex Žitný ostrov zefektívňuje ochranu strategických území. Už o mesiac bude predložený vláde

Prvý zákon na ochranu najvzácnejších vodohospodárskych oblastí spojil tri ministerstvá

Lex Žitný ostrov, historicky prvý zákon na ochranu strategických vodohospodárskych oblastí, čoskoro poputuje na vládu. A ochrana toho najvzácnejšieho nerastného bohatstva, ktoré na Slovensku máme, spojila hneď tri rezorty. K iniciatíve envirorezortu sa pridalo aj ministerstvo zdravotníctva a agrorezort.

„Od môjho nástupu do funkcie ministra životného prostredia sme venovali veľké množstvo energie ochrane vody. Kus práce je za nami, no ešte väčší nás čaká. A práve Lex Žitný ostrov je dôležitým krokom ku komplexnej nadrezortnej ochrane vody,“ povedal minister László Sólymos.

Práve zákon na ochranu najvzácnejších vodohospodárskych oblastí je postavený na medzirezortnej spolupráci. Len vďaka nej možno totiž zaistiť všestrannú ochranu strategických území, ktoré zabezpečujú zásoby pitnej vody na Slovensku. Lex Žitný ostrov tak na jednom mieste jasne stanovuje, čo v chránených vodohospodárskych oblastiach možno a nemožno robiť. Zaoberá sa skládkami, priemyslom, ťažbou a ďalšími oblasťami.

Nový zákon presne určuje kompetencie a povinnosti všetkých rezortov a inštitúcií. Od samosprávy, cez úrad verejného zdravotníctva až po jednotlivé ministerstvá. Umožňuje každému dotknutému orgánu vyžiadať si spoluprácu ďalších odborných subjektov, aby kontroly prebiehali maximálne efektívne. A zároveň sprísňuje pokuty pri porušení pravidiel. Napríklad pri použití zakázanej chémie na ochranu rastlín v chránenej vodohospodárskej oblasti bude hroziť pokuta až do 165-tisíc eur.

„Voda je základ života a preto by nám malo všetkým záležať na tom, aby sme mali kvalitnú a nezávadnú vodu. V prípade zistenia akéhokoľvek znečistenia, či akýchkoľvek nežiaducich látok je veľmi dôležité včasné informovanie obyvateľov a bezodkladné prijatie opatrení. A práve včasná výmena informácií je veľkým prínosom tohto nového zákona,“ hovorí Andrea Kalavská, ministerka zdravotníctva.

Lex Žitný ostrov logicky nadväzuje na opatrenia, ktoré už zelený rezort za posledné dva roky spravil. Okrem iného zrýchlil proces odstraňovania environmentálnych záťaží, ktoré môžu ohrozovať aj podzemné vody. Zvýšil ochranu vôd pred dusičnanmi. Zdôraznil podporu budovania kanalizácií. V tejto oblasti envirorezort čoskoro vyhlási výzvu vo výške 19 miliónov eur na budovanie kanalizácií práve v chránených vodohospodárskych oblastiach pre obce do 2000 obyvateľov. Už počas minulého roka sa ministerstvo životného prostredia venovalo aj používaniu agrochémie v chránených vodohospodárskych oblastiach.

„Čo treba oceniť, že zvyšovanie ochrany vody neprináša pre poľnohospodárov ďalšiu byrokraciu. Práve medzirezortný charakter zaisťuje, že potrebné informácie si jednotlivé organizácie budú vymieňať medzi sebou,“ podčiarkolGábor Csicsai, štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva.