hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort si pripomína Svetový deň sťahovavého vtáctva

Slovensko je križovatkou ciest a domovom viacerých druhov sťahovavých vtákov. Podčiarkuje to aj 41 vyhlásených chránených vtáčích území

Milióny vtákov sa začiatkom jari vydajú na dlhú cestu z Afriky a iných krajín, aby sa vrátili na svoje hniezdiská a vychovali svoje mláďatá, s ktorými sa na jeseň späť vracajú na zimoviská. A práve druhý májový víkend si odborná i laická verejnosť pripomína Svetový deň sťahovavého vtáctva. Štátni ochranári envirorezortu pri tejto príležitosti pripravujú viaceré aktivity.

„Ministerstvo životného prostredia pri ochrane vzácnych druhov za posledné obdobie spravilo veľký kus práce. Vláda schválila 6 programov starostlivosti o chránené vtáčie územia. Vypracovali sme aj programy záchrany sokola červenonohého, jasoňa červenookého a hlucháňa hôrneho. A v tomto tempe chceme pokračovať ďalej,“ vyhlásil minister životného prostredia László Sólymos.

Práve chránené vtáčie územia (CHVÚ) sú dôležitými zastávkami na migračných trasách mnohých vzácnych druhov vtákov. V minulom roku bolo schválených 6 takýchto programov starostlivosti. Konkrétne ide o CHVÚ Horná Orava, Kráľová, Dolné Pohronie, Veľkoblahovské rybníky, Sĺňavu a Špačinsko-nižnianske polia. Obsahujú hodnotenie stavu druhov vtákov, ktoré sú predmetom ochrany v danom CHVÚ. Hlavným cieľom je zachovanie alebo dosiahnutie priaznivého stavu chránených živočíchov ako napr. hlucháňa hôrneho, včelárika zlatého, chavkoša nočného, sokola rároha, hrdzavky potápavej či bučiačika močiarneho. Aktuálne ministerstvo spoločne so Štátnou ochranou prírody SR dopracúva programy starostlivosti o ďalšie CHVÚ.

Štátna ochrana prírody SR sa zapojí do osláv Svetového dňa sťahovavého vtáctva prostredníctvom jednotlivých správ národných parkov.

Prezentácie o sťahovavých vtákoch vrátane ich pozorovania pripravujú ochranári zo Správy Tatranského národného parku. Podujatie je určené pre žiakov 1. stupňa základných škôl a skutoční sa 15. až 30. mája.

Správa Národného parku Poloniny uskutoční 17. mája pre žiakov a učiteľov Spojenej školy internátnej v Snine prednášku na tému Spojme svoje hlasy, ktorá bude doplnená o hravé náučno-výchovné aktivity a premietanie krátkych filmov o vtáčej ríši.

Správa Národného parku Malá Fatra v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou/BirdLife Slovensko pripravuje 19. mája terénnu exkurziu zameranú na pozorovanie a poznávanie vtáctva Hradskej doliny.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava pripravuje v spolupráci s Babiogórskim Parkom Narodowym v rámci cezhraničného projektu INTERREG - Vtáky Babej hory v dňoch od 21. mája do 25. mája pre žiakov základných škôl prednášky o spoločných vtáčích druhoch na Babej hore a ich potrebnej ochrane. V sobotu 26. mája pripravuje pre žiakov základných škôl exkurziu k Oravskej priehrade, ktorá bude zameraná na pozorovanie vtáctva, poznávanie ich hlasových prejavov a vypracovanie zápiskov či pracovných listov. Žiakov do tajov vtáctva zasvätia ornitológovia z Poľska a Slovenska. Viac informácií o podujatiach je na webe Štátnej ochrany prírody SR: http://www.sopsr.sk/web/?cl=20284.