hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

V Paríži sa konalo zasadnutie Rady OECD na ministerskej úrovni, nechýbal ani predstaviteľ envirorezortu

V Paríži sa 30. a 31. mája 2018 uskutočnilo Ministerské zasadnutie Rady (MCM) OECD s hlavnou témou Pretvorenie základov multilateralizmu pre zodpovednejšie, efektívnejšie a inkluzívnejšie výstupy. Predsedníckou krajinou MCM bolo Francúzsko, podpredsedníckymi krajinami boli Lotyšsko a Nový Zéland.

Ministerskému zasadnutiu predchádzalo Fórum OECD za účasti zástupcov vlád, priemyselných zväzov, odborov, občianskej spoločnosti a národných expertov. Vedúcim delegácie SR na MCM bol podpredseda vlády a minister financií SR Peter Kažimír, sprevádzaný bol ministrom hospodárstva SR Petrom Žigom a štátnym tajomníkom Ministerstva životného prostredia SR Norbertom Kurillom. Okrem ministrov členských krajín OECD sa na MCM zúčastnili aj high-level zástupcovia medzinárodných organizácií ako EÚ, UNFCCC a iných.

Zastrešujúcu tému multilateralizmu reflektovali štyri hlavné časti zasadnutia:

Štátny tajomník MŽP SR Norbert Kurilla v rámci štvrtej časti zasadnutia vystúpil na úvod diskusie ako „inšpiratívny“ rečník v jednej z troch paralelne prebiehajúcich tematických skupín venovanej „zdrojovej efektívnosti a obehovému hospodárstvu“. Vo svojom vystúpení zdôraznil potrebu prechodu z lineárneho na obehové a nízkouhlíkové hospodárstvo, ktorého predpokladom je zdrojová efetktivita, a pripomenul význam medzinárodných organizácií (ako napr. OECD) v tomto procese, najmä čo sa týka zdieľania osvedčených postupov. Následne z pohľadu Slovenskej republiky identifikoval kľúčové prvky takéhoto prechodu, ktorými sú podľa neho: koordinovaný prístup štátnych orgánov, impulzy pre zavedenie trhu s druhotnými surovinami, zvýšenie povedomia spotrebiteľov a spomenul tiež konkrétny príklad spolupráce Ministerstva životného prostredia SR a OECD – štúdiu „Making Slovakia a More Resource Efficient Economy“. Na záver vystúpenia vyzdvihol potenciál dobrovoľných nástrojov (ako GPP, EMAS, Ecolabel a Ecodesign) a vytvorenie inovatívneho „Zeleného vzdelávacieho fondu“ v SR.

Na záver MCM prijali ministri členských krajín OECD Vyhlásenie predsedníckej krajiny. Jeho súčasťou je aj oficiálne potvrdenie predsedníctva SR počas zasadnutia MCM v roku 2019 (SK MCM PRES). Počas záverečného ceremoniálu mal štátny tajomník Norbert Kurilla možnosť, v mene nadchádzajúceho slovenského predsedníctva, predniesť ďakovnú reč francúzskemu predsedníctvu a sekretariátu OECD, počas ktorej ocenil zaradenie témy venovanej životnému prostrediu a zmene klímy do programu MCM a ubezpečil zúčastnených že SK MCM PRES 2019 bude pokračovať v podobnom duchu.