hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Škody spôsobené povodňami presiahli v druhom polroku 2017 polmiliónovú hranicu

Ministerstvo životného prostredia SR predložilo vláde „Správu o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od júla do konca decembra 2017“, podľa ktorej povodňové škody dosiahli 584 198, 48 eur.

Vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác financoval predovšetkým envirorezort, ktorý na tento účel využil 500 458, 79 eur. Nižšími čiastkami prispelo i ministerstvo vnútra, agrorezort či Prešovský VÚC.

Počas sledovaných šiestich mesiacov sa na území Slovenska vyskytli povodne najmä v mesiacoch júl, september, október a december. V novembri naopak nebol zaznamenaný ani jeden deň s vyhláseným stupňom povodňovej aktivity.

Hlavnou príčinou povodňových situácií boli atmosférické zrážky. Priebeh povodní však negatívne ovplyvňovali aj nevhodné poľnohospodárske činnosti v blízkosti vodných tokov, či nepostačujúca údržba vodných tokov a brehových porastov - čo v prípade povodní spôsobuje upchávanie prietočných profilov.

Hydrologická situácia na území Slovenska bola nepretržite monitorovaná pracovníkmi SHMÚ. Zároveň bola široká verejnosť nepretržite informovaná o aktuálnych vodných stavoch vo vodomerných staniciach a o vydávaných a aktualizovaných hydrologických výstrahách.

Envirorezort dlhodobo pracuje na zvyšovaní účinnosti protipovodňovej ochrany. V apríli bola napríklad vynovená hrádza v Štúrove a v súčasnosti Slovenský vodohospodársky podnik – rezortná organizácia ministerstva, pripravuje projekt Protipovodňová ochrana mesta Banská Bystrica.