hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Predseda vlády SR na pôde envirorezortu diskutoval o prioritách v ochrane životného prostredia

Ministerstvo životného prostredia analyzuje možnosť zavedenia dotácií pre domácnosti na výmenu kotlov znečisťujúcich ovzdušie a čoskoro predstaví novelu zákona o ochrane prírody.

Predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes navštívil envirorezort. S podpredsedom vlády a ministrom životného prostredia Lászlóm Sólymosom diskutovali o doterajších výsledkoch a prioritách v oblasti ochrany životného prostredia na Slovensku. Hlavné priority envirorezortu pre najbližšie obdobie predstavuje ochrana vody, zvyšovanie kvality ovzdušia, ochrana prírody a boj proti skládkam.

„Ekonomické záujmy nesmú byť nadradené ochrane prírody. Ak si raz chceme svoje nádherné prírodné dedičstvo zachovať, nesmieme ho nechať devastovať len kvôli vidine ekonomického zisku. Privítal som počas mojej dnešnej pracovnej návštevy ministerstva životného prostredia informáciu, že rezort chystá novelu zákona o ochrane prírody, ktorá má jasne stanoviť hranice medzi zachovaním zdravého životného prostredia a hospodárskymi záujmami. Ak dnes hovoríme o tom, že ľudia nesmú ísť do dôchodku zodratí, tak rovnako dôležité je, aby sme čo najväčšiu časť nášho života prežívali v zdraví. A kvalitné životné prostredie je jedným zo základných predpokladov nášho zdravia,“ povedal predseda vlády SR Peter Pellegrini.

„Za dva rokysa nám podarilo viacero významných krokov, no ešte viac práce je pred nami,vyhlásilpodpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos.
V boji proti skládkovaniu už rezort zaviedol miliónové pokuty pre prevádzkovateľov skládok, ktorí nedodržujú pravidlá. Spoplatnil ľahké plastové tašky a platí zákaz budovania nových skládok. V najbližšom období ministerstvo zvýši poplatky za skládkovanie.
Pri ochrane ovzdušia envirorezort v decembri zvýšil informovanosť verejnosti o smogových udalostiach, zaviedol možnosť vyhlasovať nízkoemisné zóny a sprísňuje emisné limity pre stredne veľké spaľovacie zariadenia. Plánuje zvýšiť počet monitorovacích staníc SHMÚ, analyzuje možnosti zavedenia dotácie pre domácnosti na výmenu kotlov znečisťujúcich ovzdušie a pripravuje súbor konkrétnych opatrení prostredníctvom Stratégie na zlepšenie kvality ovzdušia.
Pre efektívnejšiu ochranu vody ministerstvo zrýchlilo proces odstraňovania environmentálnych záťaží. V súčasnosti ich je v rôznom štádiu rozpracovanosti už 270. Rezort zvýšil ochranu podzemnej vody pred znečistením z odpadových vôd, kedy zaviedol povinnosť pripojiť sa na kanalizáciu. Pokračujú intenzívne práce na tzv. Lex Žitný ostrov, historicky prvom zákone o chránených vodohospodárskych oblastiach. Zákon zjednotí postup všetkých rezortov pri ochrane strategických území, zvýši pokuty a vytvorí možnosť pre trojrezortné kontroly znečisťovateľov.
Z hľadiska ochrany prírody sa vypracovali programy záchrany hlucháňa hôrneho, korytnačky močiarnej, sokola červenonohého a jasoňa červenookého. Sústava chránených území NATURA 2000 sa rozšíri o 32-tisíc hektárov. V najbližších týždňoch ministerstvo predstaví novelu zákona o ochrane prírody, ktorá má ambíciu riešiť aj situáciu v najvzácnejších slovenských lesoch.