hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Národný park Slovenský raj oslavuje 30 rokov

Zelený rezort začal využívať predkupné práva v národných parkoch a chce štátne pozemky v bezzásahových oblastiach dať do správy Štátnej ochrany prírody

Účastníci medzinárodnej konferencie si dnes pripomenuli tridsiate výročie Národného parku Slovenský raj. Minister životného prostredia László Sólymos pri tejto príležitosti poďakoval zamestnancom a predstavil viaceré kroky, ktoré rezort plánuje v oblasti ochrany prírody na Slovensku. 

„Dnes si pripomíname 30 rokov od vyhlásenia národného parku Slovenský raj. Za tie roky sa na Slovensku veľa vecí zmenilo. Niečo sa zmenilo rýchlo, niečo postupne a niečo sa mení až v posledných rokoch. Práve ochrana prírody jednoznačne patrí medzi oblasti, v ktorých máme čo dobiehať,“vyhlásil na konferencii minister životného prostredia László Sólymos.
Šéf envirorezortu sa poďakoval zamestnancom národného parku za ich dlhoročnú prácu. Zároveň podotkol, že práve Národný park Slovenský raj predstavuje príklad ako sa ochrana prírody môže stať jedným z pilierov rozvoja celého regiónu.

„Som mimoriadne hrdý, že značka „Národný park Slovenský raj“ je dnes etablovaná, vžitá a jednoznačne prijatá celým regiónom Slovenského raja,“ podotkol Tomáš Dražil, riaditeľ Správy NP Slovenský raj. Podľa jeho slov významný zdroj miestnej ekonomiky je práve turizmus, ktorý priamo závisí od kvality prírodného prostredia národného parku. Národný park Slovenský raj totiž poskytuje možnosti na pešiu turistiku, cykloturistiku, jazdu na koni, lyžovanie, skalolezenie a lezenie ľadopádov.

Významný medzníkom v histórii národného parku predstavuje zonácia, ktorá vstúpila do platnosti v júni 2016. Zonácia nastavila jasné pravidlá hospodárenia, pričom sa vytýčili územia, ktoré sa majú nechať bez zásahov človeka. Zároveň umožnila naštartovať aj nové ekoturistické aktivity splav Prielomu Hornádu a ferratu Kyseľ , ktoré ešte zvýšili atraktivitu regiónu.
Podľa ministra životného prostredia sú skúsenosti zo Slovenského raja cenným podkladom pri nastavovaní pravidiel ochrany na celom Slovensku. Napríklad pri zonácii Slovenského raja Štátna ochrana prírody historicky prvýkrát získala odkúpením svoj vlastný les.

„Touto cestou napredujeme aj v ďalších lokalitách. Minulý rok sme začali aktívne využívať predkupné práva v národných parkoch po celom Slovensku. Len pred nedávnom sme kúpili približne 67 hektárov v Poloninách. Predtým v Slovenskom krase či v Malej Fatre,“ podotkol László Sólymos. Minister zároveň pripomenul, že rezort pracuje aj na novele zákona o ochrane prírody. Podľa novely majú štátne pozemky v bezzásahových územiach prejsť pod správu Štátnej ochrany prírody. Do roku 2025 by až polovica územia národných parkov mala byť bezzásahová a na zvyšnom území sa má hospodáriť prírode blízkym spôsobom.

„Novela zákona o ochrane prírody, na ktorej pracujú naše odborné útvary a už čoskoro bude posunutá do pripomienkovacieho konania, zásadným spôsobom zvyšuje naše možnosti pri ochrane prírody aj v národnom parku, akým je Slovenský raj. Predpokladáme, že po internom a medzirezortnom pripomienkovom konaní, by sa mohla dostať na rokovanie vlády v novembri,“ uzavrel štátny tajomník MŽP Boris Susko.

Národný park Slovenský raj sa nachádza vo východnej časti Slovenska – v severovýchodnej časti Slovenského rudohoria. V roku 1964 bol vyhlásený za chránenú krajinnú oblasť a v roku 1988 bol Nariadením vlády SR prekategorizovaný na národný park. Národný park charakterizuje unikátna krasová krajina s množstvom planín, kaňonov a roklín, ale taktiež bohatstvom podzemných krasových javov. Doteraz je známych viac ako 600 jaskýň, Dobšinská ľadová jaskyňa je od r. 2004 zapísaná do Zoznamu svetového prírodného a kultúrneho dedičstva (UNESCO). Územie je mimoriadne bohaté i z hľadiska biodiverzity. Známych je takmer 1 000 druhov vyšších rastlín, z toho 117 druhov je zapísaných v národnom Červenom zozname. Kopaneckým lúkam v katastri obce Vernár patrí svetový rekord kde na ploche 0.25 m2 rastie 51 druhov a na ploche 0.5 m2 rastie 63 druhov vyšších rastlín. V Slovenskom raji bolo dosiaľ zistených 2 305 druhov motýľov, 18 druhov netopierov, zo stavovcov sú tu zastúpené všetky naše veľké šelmy – medveď hnedý, vlk dravý a rys ostrovid. Národný park je súčasťou európskej sústavy Natura 2000 ako územie európskeho významu na ochranu vybraných biotopov a druhov a chránené vtáčie územie na ochranu vybraných druhov vtákov.