hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Ministerstvo ukončilo kontrolu rozhodnutí týkajúcich sa aj spoločnosti Vassal Eko

Envirorezort na pokyn ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosazačal koncom marca vykonávať kontrolu vybraných rozhodnutí Okresného úradu v Bratislave, odboru starostlivosti o životné prostredie.

Celkovo kontrola preverila 12 spisov týkajúcich sa oblasti odpadového hospodárstva, pričom približne polovica kontrolovaných spisov sa týkala spoločnosti Vassal Eko.

Výsledky kontroly konštatujú podozrenie z možnej nezákonnosti týchto rozhodnutí, na základe čoho bolo prijaté opatrenie podania podnetu na protest prokurátora. Zároveň boli výsledky kontroly konzultované ako na netrestnom, tak aj trestnom úseku Generálnej prokuratúry SR. Podľa výsledkov prokurátorského preverenia zákonnosti rozhodnutí ministerstvo životného prostredia pristúpi k ďalším krokom zrejme aj v trestnom konaní.

Príkladom možných nezákonných rozhodnutí pri spoločnosti Vassal Eko je napríklad používanie jedného stanoviska o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na viacero nesúvisiacich mobilných zariadení, čím vznikol stav, že do prevádzky sa dostali zariadenia, ktoré v skutočnosti nikto nikdy z hľadiska EIA neposúdil. Ďalším nedostatkom bolo napr. predloženie neúplného prevádzkového poriadku mobilného zariadenia.