hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Minister Sólymos odovzdal 41 ocenení za činnosť v oblasti životného prostredia

Šéf envirorezortu László Sólymos pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia odovzdal 41 rezortných ocenení osobnostiam a kolektívom, ktoré sa mimoriadne pričinili o ochranu prírody a starostlivosť o životné prostredie.

Dnešní ocenení svoj život venujú pomoci druhým a životnému prostrediu, ktoré patrí nám všetkým. Svojou službou verejnosti idú príkladom ostatným. Bez nich by bola naša krajina horšia. Ich práca má veľký význam a má veľký vplyv na pozitívne výsledky v našej snahe o krajšie životné prostredie,“ uviedol minister László Sólymos, ktorý odovzdal 10 cien ministra, 18 čestných uznaní a 13 ďakovných listov.

Ocenenia prevzali súčasní a bývalí zamestnanci rezortných organizácií, ktorí sa venovali ochrane prírody, vody či ovzdušia, jaskyniarstvu, geologickému výskumu, vodnému hospodárstvu, zabezpečovali dohľad nad bezpečnosťou priehrad, hrádzí a vodných elektrární, alebo sa zaoberali environmentálnou výchovou a vzdelávaním, čím prispeli k šíreniu environmentálneho povedomia v spoločnosti. Za každých okolností uplatňovali záujmy prírody a životného prostredia.

Medzi ocenenými je napríklad Ľudovít Gaál, medzinárodne uznávaný jaskyniar, geológ, ktorý si z rúk ministra prevzal cenu za vysoko odborné pôsobenie na Správe slovenských jaskýň, za prezentáciu Slovenska a jeho prírody v zahraničí, a za zásluhu na zápise lokality jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Ocenenie získal aj Jozef LABUDA za dlhoročnú prácu v oblasti archeológie, riadenia a zveľaďovania Slovenského banského múzea, a rozvoj environmentalizmu.

Cenu ministra životného prostredia udeľuje envirorezort ako nefinančné čestné ocenenie za mimoriadne výsledky alebo dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie a rozvoji environmentalistiky už od roku 1999.

Cena ministra v kategórii jednotlivci:
1. Ing. Anna Marčeková
2. Ing. Daniela Mackových, CSc.
3. Arpád Nagy
4. Ing. Peter Panenka
5. PhDr. Jozef Labuda, CSc.
6. RNDr. Beata Múčková
7. RNDr. Ľudovít Gaál, PhD.
8. Ing. Katarína Holubová, PhD.
9. Ing. Ondrej Kostiviar

Cena ministra v kategórii kolektív:
kolektív odboru ochrany ovzdušia: Ing. Ľubomír ŽIAK, Ing. Branislav ROSA, Ing. Jozef BOCKO