hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Minister László Sólymos preverí povolenie na geologický prieskum zlata v Detve

Minister životného prostredia László Sólymos vykoná potrebné kroky za účelom preverenia správnosti postupu vo veci určenia prieskumného územia zásob zlata v regióne Podpoľania. V prípade zistenia akýchkoľvek pochybností pristúpi k preskúmaniu samotného rozhodnutia.

Šéf zeleného rezortu sa stretol so zástupcami Základnej organizácie OZ KOVO – Podpolianske strojárne v stredu 20. júna 2018 na Úrade vlády SR. Na základe ich vyslovených obáv si nechal vyžiadať spis. Ubezpečil ich, že v súčasnosti je na stole vo vzťahu k jeho rezortu požiadavka na geologický prieskum, nie však na samotnú ťažbu. Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa bude situáciou intenzívne zaoberať.

Geologický prieskum v kompetencii ministerstva životného prostredia je dočasná činnosť, vykonávaná len za účelom vyhľadávania a overovania ložísk vyhradených nerastov. Realizovaný geologický prieskum môže byť pozitívny, ale aj negatívny, a je v súlade so zásadami vyhľadávania a overovania zásob vyhradených nerastov Slovenskej republiky, ktoré tvoria jej nerastné bohatstvo. Ide teda len o zistenie, čo sa vlastne pod zemou nachádza, v akom množstve, a nemalo by prísť k narušeniu životného prostredia. Samotné povolenie ťažby predstavuje úplne iný proces, ktorý sa riadi banským zákonom a je v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR.