hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Kampaň Európsky týždeň mobility 2018 je vyhlásená

Rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR - Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) prevzala opäť, ako národný koordinátor, štafetu organizácie kampane Európsky týždeň mobility 2018. Stalo sa tak v utorok, 19. júna 2018, v Bratislave na pôde Slovenskej sporiteľne po slávnostnom vyhodnotení partnerskej kampane Do práce na bicykli pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Štafetu kampaní zameraných na udržateľnú mobilitu v našich sídlach odovzdal minister dopravy a výstavy SR Árpád Érsek štátnemu tajomníkovi MŽP SR Norbertovi Kurillovi, ktorý vyhlásil v zastúpení ministra životného prostredia aj národnú súťaž o cenu ETM 2018. Do tej sa môžu samosprávy zapojiť v troch kategóriách: aktívna samospráva, efektívne trvalé opatrenie a originálna aktivita. „Verím, že samosprávy prijmú túto výzvu a pripoja sa do najväčšej európskej kampane, ktorá vytvára príležitosť zamyslieť sa nad tým, na čo v skutočnosti ulice v mestách slúžia. Zároveň je to priestor na širokú diskusiu o problémoch ako sú nadmerný hluk, znečistené ovzdušie, dopravné zápchy, problémy s parkovaním a s narastajúcimi zdravotnými problémami obyvateľov miest," zdôraznil štátny tajomník Kurilla.

Európsky týždeň mobility (16. – 22. september), bude v tomto roku v znamení hesla KOMBINUJ A CHOĎ! Komisárka Európskej únie pre dopravu Violeta Bulc označila rok 2018 za „Rok multimodality" apreto je aj cieľom aktuálnej kampane podporiť myšlienku výberu rôznych druhov dopravy tak, aby sa nimi bolo možné dostať do rôznych mestských oblastí. Máme k dispozícii rôzne možnosti mobility, a to nemotorizované alebo motorizované spôsoby dopravy, ktoré môžu byť zdieľané, verejné alebo individuálne, tradičné alebo nové. Medzi ne patrí pešia a cyklistická doprava, verejná doprava (napr. autobusy, električky, metro a vlaky) a mnoho ďalších variantov, ako je zdieľanie bicyklov, taxíky, vopred rezervované lístky na kyvadlovú dopravu alebo autopožičovne. To má prínosy nielen pre cestujúcich: zníženie nákladov, zvýšenie rýchlosti, flexibility, komfortu a spoľahlivosti atď, ale aj pre spoločnosť: zníženie znečistenia a preťaženia, zlepšenie kvality života a zdravia... Európska komisia pritom definuje multimodalitu" ako „používanie rôznych druhov dopravy na tej istej ceste pre tovar aj pre cestujúcich a kľúčovým faktorom pri jej podpore je rastúci trend digitalizácie v mestskej mobilite. Počas workshopu po vyhlásení národnej kampane ETM 2018 ju v Bratislave osobne predstavil aj jej celoeurópsky koordinátor Jerome Simpson.

Európsky týždeň mobility sa koná každý rok od 16 do 22. septembra s cieľom povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility. Jeho súčasťou je aj Deň bez áut. Na podporu kampane vyhlasuje MŽP SR v spolupráci so SAŽP aj národnú súťaž o Cenu ETM.