hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort a Svetová banka spoja sily v boji za kvalitnejšie ovzdušie

Zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR a Svetovej banky dnes na pôde rezortu podpísali zmluvu o spolupráci v súvislosti so Stratégiou ochrany ovzdušia.

Envirorezort v súčasnosti pracuje na príprave Stratégie ochrany ovzdušia. Tá zahŕňa implementáciu dvoch kľúčových dokumentov - Národného programu znižovania emisií a Stratégie na zlepšenie kvality ovzdušia.

V súvislosti s týmto zásadným dokumentom sa konalo i dnešné stretnutie. Envirorezort zastupoval štátny tajomník Norbert Kurilla a Svetovú banku Antony Thompson, regionálny manažér Svetovej banky pre Bulharsko, Českú republiku a Slovensko.

Výsledkom stretnutia bolo podpísanie zmluvy technickej asistencie, vďaka ktorej sa bude Svetová banka podieľať na príprave strategických dokumentov - najmä na vykonaní analýz navrhovaných opatrení ochrany ovzdušia z hľadiska ich nákladovej efektivity.

V procese prípravy Stratégie ochrany ovzdušia, ktorú envirorezort plánuje predložiť vláde budúci rok, má svoje nezastupiteľné miesto aj verejnosť. Tá sa môže do 30. júna zapojiť do internetovej konzultácie a navrhovať opatrenia ako dosiahnuť dobrú kvalitu ovzdušia čo najskôr a ako dosiahnuť redukčné emisné záväzky znečisťujúcich látok na rok 2030.